Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

XXI. INNE KRAJE GRECKIE

Ok. 500 r. p.n.e. wykształciła się ostatecznie charakterystyczna dla świata greckiego w starożytności forma polityczna i gospodarcza, jaką była polis, miasto-państwo. Na przełomie VII/VI w. p.n.e. przekazywane dotychczas ustnie prawa zostały spisane. Wiązało się to właśnie z rozwojem państwa i jego prawodawstwa. Życie polis i jej obywateli regulować miało w coraz większym stopniu prawo stanowione, czemu często sprzeciwiała się arystokracja. W ciągu VII w. p.n.e. pojawili się, wyniesieni na skutek konfliktów w łonie arystokracji, tyrani, wprowadzający rządy silnej ręki i prowadzący konsekwentną politykę wewnętrzną i zagraniczną. Faworyzują oni zazwyczaj chłopów kosztem arystokracji.

Właśnie w okresie rządów tyranów Kypselosa, Periandra i Psammetycha (657-580 p.n.e.) Korynt przeżywał rozkwit i stał się największą potęgą morską Grecji.

W tym samym okresie wyrocznia delficka stała się najważniejszym sanktuarium Grecji, a od 582 r. p.n.e. W Delfach odbywały się igrzyska pytyjskie. Amfiktionię delficką wspierał w I wojnie świętej przeciw Fokidzie tyran Klejstenes z Sykionu (600-570 p.n.e.), zaś zburzenie portu Kirrha i likwidacja cła, pobieranego od pielgrzymów udających się do Delf przyczyniły się znacznie do rozwoju tamtejszego ośrodka kultowego.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach