Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

XXV 31. Państwo Filipa II Macedońskiego

Macedonia była monarchią, władzę w państwie sprawował tam król przy pomocy możnych (hetajroi), a wybierało go Zgromadzenie. O sukcesach w polityce zagranicznej Macedonii decydowały jednak nie handel, ani dyplomacja, ale siła militarna. Rekrutująca się spośród arystokratów jazda uzbrojona była w miecz i włócznię, a słynna macedońska falanga ("piesi hetajrowie") - w długie włócznie (sarissa) i małe, okrągłe tarcze. Podstawę taktyki stanowił szyk ukośny oraz współdziałanie różnych rodzajów wojsk. Filip zdobywał miasta nie głodem, lecz przy użyciu machin oblężniczych. Środków finansowych na prowadzenie wojen dostarczały Filipowi kopalnie złota w górach Pangajon na wschód od Strymonu.

Po zjednoczeniu Macedonii w 358 r. p.n.e. głównym celem polityki zagranicznej Filipa stało się uzyskanie dostępu do morza. W 357 r. zaatakował on Amfipolis i Chalkidykę. Chios, Rodos, Kos i Byzantion wystąpiły ze Związku Morskiego, który wskutek "wojny sprzymierzeńców" (357-55 p.n.e.) rozpadł się.

Doskonałą okazją do ingerencji w sprawy greckie stała się dla Filipa wojna święta (356-46 p.n.e.) przeciwko, wspieranym przez Ateny i Spartę, Fokejczykom, którzy dopuścili się ograbienia sanktuarium w Delfach. Filip opowiedział się w niej przeciw Fokejczykom i rozbił ich armię w Tesalii. Następnie zdobył kolejno Potidaję, Metone, Stagejrę oraz sprzymierzony z Atenami Olint. Energiczniejszej akcji Aten na terenie Chalkidyki bezskutecznie domagał się słynny mówca i polityk Demostenes. Rezultatem pokonania armii fokejskiej było zdobycie przez Macedończyków w 352 r. Tesalii. z pomocą Filipa w 348 r. p.n.e. Eubea oderwała się od Aten. Za radą Demostenesa Ateny zawarły w tej sytuacji w 346 r. pokój (Filokratesa) z Macedonią, który potwierdzał je nabytki. Ateny jednak z 350 trierami pozostawały wciąż największą potęgą morską.

Filip II pokonał ostatecznie Fokejczyków i podporządkował sobie amfiktionię delficką. Po zawarciu sojuszu z Persją Macedończycy umocnili swoje wpływy w Epirze i zdobyli w 343-342 r. p.n.e. Trację. W Atenach natomiast toczył się w tym czasie spór między Isokratesem, reprezentującym stronnictwo promacedońskie, opowiadające się za zjednoczeniem Grecji przez Filipa II i podjęciem wspólnej wojny z Persją, a Demostenesem stojącym na czele stronnictwa antymacedońskiego, stawiającego na walkę z "barbarzyńcą" Filipem.

Sukcesem tego ostatniego ugrupowania było założenie w 340 r. p.n.e. Związku Hellenów, zwróconego przeciw Filipowi. Inicjatywa ta związana była przede wszystkim z zagrożeniem szlaku morskiego wiodącego w kierunku Morza Czarnego i nowymi ingerencjami macedońskimi w Grecji.

W 338 r. p.n.e. Filip odniósł zwycięstwo nad Atenami i Tebami w bitwie pod Cheroneą. Zadecydował o nim atak jazdy dowodzonej przez jego syna Aleksandra. O ile Teby zostały surowo ukarane za sprzeciwienie się Macedonii, o tyle Ateny Filip potraktował łagodnie, ofiarując im "przyjaźń i przymierze". W 337 r. doszło do utworzenia Związku Korynckiego zrzeszającego wszystkie miasta Grecji z wyjątkiem Sparty i pozostającego pod patronatem Filipa. Organizacyjnie, członkowie podlegali Radzie Związku, zbierającej się w Koryncie, a król macedoński miał w nim status hegemona, wodza i gwaranta autonomii wszystkich państw sprzymierzonych, co stanowiło świadome złamanie gwarancji perskich. Zwrócony od początku przeciw Persji związek wypowiedział jej wojnę. Działania wojenne przerwał jednak niespodziewanie w 336 r. p.n.e. zamach stanu w Macedonii, w wyniku którego Filip został zamordowany.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach