Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

XXXI 45. Następstwa wojen punickich

Po wojnach punickich w Rzymie ukształtowało się stronnictwo arystokratyczne (optimates) pod przewodnictwem znanych rodów oraz ludowe (populares). Do głosu dochodziła coraz częściej praktyka przedłużania kadencji sprawowania jednorocznych urzędów ze względu na długofalowe zadania militarne. Zdobyte przez Rzym tereny poza Italią stały się własnością ludu rzymskiego i powstały na nich rzymskie prowincje. Tamtejsze ziemie pozostały jednak w rękach dawnych właścicieli, którzy płacili z niej podatek (stipendium). Zarząd prowincji należał do pretorów jako namiestników ludu rzymskiego. Pobór podatków i ceł za pośrednictwem publikanów (dzierżawców zadań publicznych - publica) prowadził do wyzysku prowincji. Publikanie wywodzili się z warstwy ekwitów (zobowiązanych do wystawiania jazdy - equites), wzbogaconej niezwykle dzięki podbojom w II w. p.n.e. Rzym stał się w tym okresie największym centrum bankowym i kapitałowym starożytnego świata.

Wielu lokalnych władców utraciło niezależność, stając się klientami Rzymu, jak np. Masynissa - władca Numidii, Prusias - król Bitynii i inni. Uznawali oni zwierzchność Rzymu i tolerowali sprawowany środkami dyplomatycznymi nadzór swej polityki zagranicznej. W tym okresie uwaga Rzymu skierowała się na Wschód. Jego działania w tej części basenu Morza Śródziemnego nie zmierzały jednak początkowo do podbojów państw hellenistycznych. Wynikały raczej z politycznej przezorności, a ich celem było utrzymanie równowagi sił.

Podczas II wojny punickiej została przy użyciu niewolników uruchomiona produkcja na rzecz wojny. W II w. p.n.e. praca niewolnicza stała się też podstawą gospodarki opartej o wielkie włości (latyfundia). Zniszczenia na południu Italii spowodowały wyludnienie kraju, w związku z czym tamtejsi chłopi licznie napłynęłi do Rzymu. Zanikowi uległ tym samym pierwotnie agrarny charakter państwa rzymskiego i skurczyła się silna dotąd warstwa chłopska. Natomiast handel rzymski rozprzestrzenił się na cały basen Morza Śródziemnego. Od ok. 180 r. p.n.e. bite były srebrne denary rzymskie o wadze 4,55 g.

Przeobrażeniom uległa także kultura rzymska. Przejmowane były w tym czasie greckie wzorce wychowania, głównie w otoczeniu Scypionów, do którego należeli przedstawiciel filozofii stoickiej, Panajtios, historyk Polibiusz, retor Gajusz Leliusz i satyryk Lucyliusz.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach