Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

XL. PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE (843-911)

Panowanie Ludwika Niemieckiego (843-76) to okres najazdów Normanów (w 845 r. zburzyli oni Hamburg) i Węgrów (862). Po śmierci Ludwika Bawaria wraz z marchiami południowo-wschodnimi przypadła Karlomanowi (zm. 880), Frankonia, Turyngia i Saksonia Ludwikowi III (zm. 882), a Alamania (Szwabia) Karolowi III Grubemu (zm. 888).

W bitwie pod Andernach (876) Karol II Łysy, który próbował po śmierci Ludwika Niemieckiego opanować wschodnią połowę Lotaryngii, został pobity przez Ludwika III. W 880 r. zawarto układ w Ribemont. Na jego mocy Ludwik III otrzymał od wnuków Karola Grubego zachodnią część Lotaryngii. Zachodnia granica królestwa Lotara przez całe średniowiecze pozostanie, z niewielkimi zmianami, granicą między Niemcami i Francją.

Karol III Gruby zajął Italię (881-87) i przyjął z rąk papieża Jana VIII koronę cesarską. Po śmierci swego brata, Ludwika III (882), został jedynym władcą państwa wschodniofrankijskiego. Jego władztwo obejmowało również państwo zachodniofrankijskie (poza Dolną Burgundią).

Na zjeździe w Tribur w 887 r. chory Karol III Gruby musiał abdykować. Plemiona niemieckie wybrały królem Arnulfa z Karyntii (887-99), syna Karlomana. Papież Formozus koronował Arnulfa na cesarza w 896 r. Wśród elit politycznych państw powstałych w wyniku rozpadu imperium Karola Wielkiego nie zanikła wówczas jeszcze koncepcja jedności cesarstwa. Dlatego też pretendenci do korony cesarskiej z państwa zachodniofrankijskiego złożyli przysięgę lenną nowemu cesarzowi.

Za panowania Karola III zwanego Dziecięciem (900-11), syna Karola II Łysego, królestwo rozdzierały wewnętrzne waśnie. Bezradność władzy centralnej wobec wrogów zewnętrznych (Normanowie, Węgrzy) doprowadziła do powstania księstw plemiennych: Saksonii, Turyngii, Bawarii, Szwabii, Lotaryngii i Frankonii.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach