Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

XLIII 79-80. Waregowie na Rusi. Ruś Kijowska.

Państwo ruskie powstało dzięki "przywołaniu (szwedzkich) Waregów". Sprowadzeni przez plemiona słowiańskie i fińskie tworzyli oni władztwa wśród słowiańskiego otoczenia. Za Ruryka, legendarnego przywódcy Waregów, doszło do zjednoczenia północnej Rusi wokół Nowogrodu Wielkiego. Dwaj członkowie drużyny Ruryka, Askold i Dir, w 858 r. udali się do Kijowa drogą "od Waregów do Greków". W 860 r. został odparty ich pierwszy atak na Konstantynopol.

W 882 r. Oleg Mądry (879-912) zjednoczył północ (Nowogród) z południem (Kijów) Rusi. Kijów stał się stolicą państwa ruskiego, zagrożonego najazdami koczowników ze stepów południowo-wschodnich.

Następca Olega, Igor (912-45), po nieudanym ataku na Konstantynopol [LVII 112] w  944 r. zawarł z Bizancjum układ handlowy i otworzył kraj dla wpływów chrześcijańskich. W 957 r. chrzest przyjęła wdowa po Igorze, Olga.

Świętosław 961(?)-72 zniszczył państwo Chazarów (do 966 r.) i Bułgarów naddunajskich (967-72), wchodząc tym samym w konflikt z Bizancjum. Pieczyngowie (sprzymierzeńcy bizantyńscy) zabili Świętosława podczas jego powrotu na Ruś w 972 r. Jednakże Rurykowiczom (potomkom Ruryka) udało się utrzymać władzę. Jeden z nich, panujący w latach 978-1015 Włodzimierz I, przy pomocy Waregów, rządził całą Rusią. W 988 r. poślubił on księżniczkę bizantyńską Annę, siostrę cesarza Bazylego II, i przyjął chrzest. Kijów stał się religijnym centrum Rusi (siedzibą metropolity).

Po wieloletnich walkach sukcesję po Włodzimierzu, dzięki pomocy wareskiej, objął Jarosław I Mądry (1019-54). W wojnie z Polską stracił on wprawdzie Grody Czerwieńskie (1018), odzyskał je jednak wkrótce, gdy razem z cesarzem Henrykiem III, pomógł Kazimierzowi Odnowicielowi przywrócić władzę Piastów po okresie zamętu w Polsce (1039). W 1036 r. Jarosław pokonał Pieczyngów. Natomiast w 1043 r. jego flota bez powodzenia zaatakowała Konstantynopol.

Włodzimierz i Jarosław Mądry, po usunięciu współrządców, stworzyli jednolite państwo ruskie, którego wareska elita zeslawizowała się w przeciągu X w. Po atakach (965 i 985) na państwo Bułgarów Nadwołżańskich, czerpiących bogactwo z handlu między północną a wschodnią Rusią, stosunki między tymi państwami uległy poprawie. Kijów stał się artystycznym i duchowym centrum Rusi. Za panowania Jarosława Mądrego doszło do pierwszej redakcji Ruskiej Prawdy, kodyfikacji, która łączy ustawy bizantyńskie ze słowiańskim prawem zwyczajowym. Prawda wprowadziła ograniczenie prawa do krwawej zemsty na rzecz systemu kar pieniężnych.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach