Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

XLV 87. Al-Andalus

Pod rządami dynastii Omajjadów (755-1031) muzułmańskie państwo na Półwyspie Iberyjskim (zwane Al-Andalus, czyli Kraj Zachodni) przeżywało okres swego najwspanialszego rozkwitu. Najwybitniejszym jego władcą był Abd ar-Rahman III (912-61), który ponownie podporządkował władzy centralnej możnowładców i przyjął w 929 r. tytuł kalifa. Po przywróceniu władzy arabskiej nad niemal całym półwyspem przez al-Mansura (977-1002) doszło do walk o tron (1008-31), w wyniku których Andaluzja rozpadła się na szereg mniejszych państw dzielnicowych (tzw. taifas), kolejno podbijanych przez państwa chrześcijańskie, w ramach tzw. rekonkwisty, czyli odzyskiwania z rąk Arabów utraconych niegdyś ziem. W 1085 r. król Kastylii Alfons VI zdobył Toledo - dawną stolicę Wizygotów. Wezwani na pomoc przez Arabów z Półwyspu Iberyjskiego berberyjscy Almorawidzi z Afryki Północnej tylko przejściowo (1086-1147) zjednoczyli Al-Andalus powstrzymując napór chrześcijan. Ponownie udało się to jeszcze dynastii Almohadów (1150-1250), której panowanie załamało się jednak po klęsce poniesionej w bitwie pod Las Navas de Tolosa w 1212 r. Ostatnie z arabskich państewek, na jakie rozpadł się wówczas ostatecznie Al-Andalus - emirat Grenady (1246-1492), upadło podbite przez wojska Kastylii i Aragonii.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach