Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

XLIX 101. Pierwsi Planatageneci

Po śmierci Stefana królem, zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami, został Henryk II (1154-89) Plantagenet (zwany też z racji odziedziczenia hr. Anjou - Akwitańskim). Francuskie lenna Korony (Normandia i Bretania po matce; Andegawenia, Maine i Touraine po ojcu, Akwitania po Eleonorze) oraz Anglia tworzyły państwo Plantagenetów. W Europie, z racji ogromnego królestwa oraz ambicji politycznych wykraczających poza Anglię i Francję, nazywano Henryka "Cesarzem Andegaweńskim".

W 1164 r. odnowił on dawne prawa (konstytucje z Clarendon). Przestępstwa duchownych sądzić miał sąd kościelny, lecz karę wymierzał sąd świecki. Ograniczono apelacje duchownych do Rzymu. Duchowieństwo ponownie musiało zacząć płacić podatki. Działaniom króla stawił opór Tomasz Becket, kanclerz Henryka II (od 1155 r.), arcybiskup Canterbury i prymas Anglii. Został on jednak w 1170 r. Z podpuszczenia króla zamordowany. Po kanonizacji Tomasza, obawiający się buntu poddanych, Henryk odbył publiczną pokutę przy jego grobie (1174).

Swą wyprawą w 1171 r. Henryk II dał początek angielskiemu podbojowi Irlandii.

Za Henryka II nastąpiła rozbudowa sądu królewskiego, utworzono izbę obrachunkową (curia regis, od czasów Henryka III zwana bancum regis, King's bench) oraz powołano stały pięcioosobowy trybunał w Westminsterze (1178) z ustaloną procedurą postępowania śledczego i dowodowego. Przysięgli byli wybierani przez lud. Równolegle postępował proces tworzenia jednolitego prawa zwyczajowego (common law). Izba obrachunkowa przekształciła się w końcu w sąd do spraw skarbowych. Szeryf pozostał nadal urzędnikiem królewskim.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach