Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

LIV 107. Czechy Przemyślidów

W IX w. ród Przemyślidów z okolic Pragi zjednoczył plemiona czeskie. Stworzenie silnej władzy państwowej było możliwe dzięki książęcej konnicy (elitarnego oddziału zawodowych wojowników utrzymywanych przez księcia). Przemyślidzi zawdzięczali swój sukces przekształceniu grodów w stałe ośrodki władzy. Po zamordowaniu księcia Wacława (późniejszego świętego patrona Czech) państwo, choć rządzone przez własną dynastię, zostało w X w. włączone do Rzeszy. W 973 r. powstało (podległe arcybiskupstwu mogunckiemu) biskupstwo w Pradze.

Czechy w 1050 r. utraciły Śląsk na rzecz Polski, Morawy natomiast pozostały w składzie państwa czeskiego.

Panujący w latach 1061-92 Wratysław II uzyskał zgodę cesarza Henryka IV na dokonanie królewskiej koronacji (1086).

Za rządów Władysława II (1140-73), po walkach o tron w pierwszej połowie XII w., nastąpiło wzmocnienie pozycji możnowładztwa. Dzięki instytucji senioratu i po wprowadzeniu w 1158 r. prawa primogenitury (koronę dziedziczy najstarszy syn władcy), Władysław został królem dziedzicznym. Na jego panowanie przypada początek kolonizacji niemieckiej. Z 1170 r. pochodzi pierwszy przywilej dla kupców niemieckich. Miasta i mieszczaństwo zdominowane zostało przez żywioł niemiecki. Natomiast szlachta i duchowieństwo (szczególnie niższe) pozostało czeskie.

Panujący w latach 1198-1230 Przemysł I Ottokar uzyskał szereg przywilejów od władców niemieckich i papieży.

Przemysł II Ottokar (1253-78) popierał Zakon Krzyżacki. Właśnie na jego cześć Krzyżacy założone przez siebie w 1255 r. miasto nad Pregołą nazwali Königsberg (Królewiec). W 1251 r. Przemysł II zajął Austrię, zaś po zwycięstwie nad Węgrami w bitwie pod Kroissenbrun (Kressenbrun) w 1260 r. opanował Styrię (1261), część Słowacji (1260) oraz Karyntię i Krainę. Mimo tych niewątpliwych sukcesów, rywalizację o koronę niemiecką przegrał on w 1273 r. Z Rudolfem Habsburgiem. Nie pogodził się z tym, lecz konfrontacja z Rudolfem zakończyła się dla niego tragicznie. Przemysł II zginął w 1278 r. W bitwie pod Suchymi Krutami (Dürnkrut). Jego następcy, Wacław II (1278-1305) i Wacław III (1305-06), utrzymali Czechy i Morawy, przejściowo władali także znacznymi obszarami Polski. Po śmierci Wacława III, ostatniego z Przemyślidów, ziemie czeskie przeszły w ręce dynastii Luksemburgów.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach