Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

LIX. JAPONIA

Pierwsze japońskie związki rodów (klany) powstały z ludności przybyłej w dwóch falach na Wyspy Japońskie z Korei. Szybko zaczęły one wypierać autochtonicznych Ainów na północ archipelagu. Za legendarnego założyciela państwa i pierwszego Mikado ("Wyniosła Brama"), noszącego tytuł Tennô (Niebiański Król), uchodzi "wnuk bogini słońca Amaterasu" - Yamato (660 p.n.e.). W rzeczywistości, państwo Yamato, pozostające początkowo pod silnymi wpływami chińskimi, założył ok. 120 p.n.e. Jimmu. Państwo to w latach 366-562 n.e. władało również południową częścią Półwyspu Koreańskiego.

W V w. n.e. W Japonii wprowadzono pismo chińskie. W sporze między klanami Omi i Murai dotyczącym roli przenikającego z Chin buddyzmu (w 552 r. cesarz Kimmei uczynił z niego religię państwową) przegrali zwolennicy pierwotnej japońskiej religii, shintoizmu ("Drogi Bogów"). Cesarzowa Suiko (593-628) i książę Shôtoku poprzez budowanie świątyń propagowali "drogę Buddy".

Lata 645-1192 to okres państwa biurokratycznego stworzonego na wzór chiński, po dokonanej w 645 r. reformie Taika (kodyfikacji praw Taihô). Cesarscy urzędnicy (z dziedziczną własnością ziemską) zastąpili dotychczasowy ustrój rodowy i wzmocnili tendencje absolutystyczne.

Pierwszy rozkwit kulturalny Japonii, związany z działalnością klasztorów buddyjskich, przypada na lata 710-84 (okres Nara). Wpływy kultury chińskiej zanikły, gdy buddyzm zaczął przenikać się z shintoizmem. Na lata 794-1192 (okres Heian, gdy stolicą było Kioto) przypadło ukształtowanie się klasy szlachty urzędniczej (kuge) i wojskowej (buke) oraz powstanie kultury dworskiej. Władzę polityczną zdobyła w latach 967-1068 rodzina Fujiwara. Walka między rodami urzędniczymi Tairów i Minamotów o dobra i godność wodza zakończyła się klęską Tairów w 1185 r. W bitwie w zatoce Dannoura. Yoritomo (1148-99) z rodu Minamoto zdobył nominację cesarską na urząd szoguna (shôgun - pogromca barbarzyńców) z dworem w Kamakura.

Za szogunatu Kamakura (1192-1333), podczas gdy nominalnie władcą pozostał tennô - cesarz (często dziecko lub mnich), który mianował urzędników, władzę faktycznie sprawował szogun ze swoimi wasalami. Dualizm administracyjny skomplikował się dodatkowo jeszcze przez podobne tendencje na dworze w Kamakura, gdzie w latach 1219-1333 ród Hôjô przywłaszczył sobie godność regenta (Shikken).

W latach 1274 i 1281 rycerstwo japońskie (samuraje) odparło inwazje Mongołów.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach