Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

LX 116. Kształtowanie się państwa hiszpańskiego

Objęcie tronu przez Izabellę I Kastylijską (zwaną też Katolicką; 1474-1504) dało początek odrodzeniu Kastylii. Koronę wzmocniło skupienie w rękach władczyni dziedzicznych godności wielkich mistrzów miejscowych zakonów rycerskich. Do powstania nowożytnego państwa przyczyniała się także reforma prawa oraz obowiązek służby nałożony na szlachtę i milicję miejską. Państwem kierowała rada królewska (juryści) i komisarze miejscy.

Zawarte w 1469 r. małżeństwo "królów katolickich", królowej Izabeli I Kastylijskiej i Ferdynanda, następcy tronu Aragonii, otworzyło nową epokę w dziejach Hiszpanii. Toczona w latach 1474-79 wojna o sukcesję kastylijską przeciwko Portugalii, rządzonej przez Alfonsa V, rozstrzygnęła się w 1476 r. W bitwie pod Tors, w której zwyciężyły wojska Izabelli. W zawartym w 1479 r. pokoju w Alcacovas Alfons V wyrzekł się wszelkich praw do korony kastylijskiej i uznał Izabelę i Ferdynanda za władców Kastylii.

W tym samym roku, po śmierci ojca, Ferdynand został władcą Aragonii (jako Ferdynand II Aragoński; 1479-1516). Nastąpiło połączenie Kastylii i Aragonii, które zapoczątkowało powstanie królestwa Hiszpanii. Początkowo oba państwa łączyła unia jedynie personalna przy zachowaniu odrębnych instytucji. Szybko jednak wzmocnienie władzy królewskiej pozwoliło władcom na złamanie potęgi feudałów. Miasta hiszpańskie, popierające politykę zjednoczeniową prowadzoną przez Izabellę i Ferdynanda, zawiązały tzw. świętą hermandadę, i wystawiały milicję do walki z feudałami. Zjednoczenie popierał także Kościół widząc w nim gwarancję swych przywilejów.

Wprawdzie przywileje Kościoła zostały uznane i były przestrzegane, lecz władza należała niepodzielnie do władcy. Kardynał Ximenez de Cisneroz (1436-1517), arcybiskup Toledo, przeprowadził reformę duchowieństwa.

W 1481 r. odnowiono inkwizycję. Za czasów wielkiego inkwizytora Torquemady (1483-98) w Hiszpanii zapanował fanatyzm religijny (pracę na roli i w rzemiośle uznano np. za niegodną chrześcijanina).

W 1492 r. Hiszpanie zdobyli Grenadę, kładąc tym samym kres ostatniemu państwu muzułmańskiemu na Zachodzie. Kontynuując walki z Arabami wojska hiszpańskie zaatakowały północną Afrykę i zajęły Melillę (1497) oraz Oran (1509).

Dzięki poślubieniu w 1496 r. przez arcyksięcia Filipa Pięknego Habsburga Joanny Szalonej, królowej Hiszpanii (córki Ferdynanda i Izabeli), prawa do korony hiszpańskiej uzyskali Habsburgowie.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach