Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

LXII 123. Rzesza pod rządami synów Karola IV

Aby zrealizować dynastyczne plany utworzenia wielkiego państwa obejmującego ziemie słowiańskie, Zygmunt Luksemburski (król Węgier [LXVI] od 1387 r.) objął Brandenburgię (1378), a jego brat Wacław - Czechy, Śląsk oraz koronę niemiecką (1376).

Wacław, który panował w Czechach w latach 1378-1419, dał się poznać jako despota i okrutnik. Przeciw jego samowoli (bezprawnie kazał utopić Jana Nepomucena, wikariusza arcybiskupa praskiego - późniejszego świętego) zawiązał się spisek możnych z kuzynem króla, Jodokiem, margrabią Moraw na czele. Po ich sukcesach w sporze z Wacławem (dwukrotnie więzionym, w 1394 r. i 1402 r.) w Czechach doszło do załamania się autorytetu władzy królewskiej. Jako król niemiecki Wacław starał się natomiast przede wszystkim wprowadzić pokój cesarski, ale był bezsilny wobec oporu książąt, rycerstwa i związków miast (1383). W 1400 r. część elektorów ogłosiła jego detronizację.

Panujący w Rzeszy w latach 1400-10 Ruprecht Wittelsbach, książę Palatynatu, także nie potrafił podnieść autorytetu korony. Po nim rządy objął Zygmunt Luksemburski (mimo roszczeń do tronu Jodoka morawskiego), który panował do 1437 r. (od 1433 był on również cesarzem rzymskim). Zygmunt doprowadził on do zwołania soboru w Konstancji. Za jego panowania w Rzeszy umocniły się nowe potęgi terytorialne. W 1415 r. burgrabia Fryderyk I Hohenzollern objął elektorat Brandenburgii. Natomiast Fryderyk Waleczny z rodu Wettynów w 1423 r. otrzymał w lenno Saksonię. Dalszą reformę w Rzeszy udaremniły wojny husyckie (1419-36).


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach