Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

LXVI. WĘGRY

Po wygaśnięciu dynastii Arpadów, na Węgrzech trwały zamieszki wewnętrzne aż do odnowienia władzy królewskiej przez dynastię andegaweńską (1307-82). Panujący w latach 1342-82 Ludwik I Wielki (w Polsce zwany Węgierskim) ukrócił samowolę magnatów. Za jego rządów nastąpił rozwój miast i handlu. Pogorszyła się jednak sytuacja strategiczna Węgier, ponieważ na południe od ich granic powstał pas tureckich księstw lennych (Mołdawia i Wołoszczyzna).

W 1370 r. Ludwik I, na mocy układu na przeżycie z 1339 r., zawartego przez Kazimierza III Wielkiego, króla Polski, i swego ojca Karola Roberta, został władcą państwa polskiego.

Panujący na Węgrzech w latach 1387-1437 Zygmunt Luksemburski (od 1410 r. król Niemiec, od 1419 r. Czech, od 1433 r. cesarz), planował stworzenie wielkiego słowiańskiego państwa pod berłem Luksemburgów. Jednakże jego wyprawa na Turcję zakończyła się klęską w bitwie pod Nikopolis (1396). Korzystając z osłabienia pozycji władcy po tej klęsce, magnaci węgierscy wymusili na Zygmuncie przyznanie im przywilejów feudalnych.

W 1446 r. Węgrzy wybrali regentem wybitnego wodza, Jana Hunyadyego. Toczył on walki z Habsburgami, zgłaszającymi pretensje do tronu. W 1456 r. Węgrzy zwyciężyli nad Turkami w bitwie pod Belgradem.

Król Maciej I Korwin (1458-90) w 1485 r. przeniósł stolicę swego państwa (obejmującego również Czechy ) do Wiednia. Stworzone przez niego wielkie państwo nad Dunajem rozpadło się jednak w latach 1490-1516, za panowania Władysława II Jagiellończyka, który w 1491 r. W traktacie pokojowym w Bratysławie uznał pretensje dziedziczne Habsburgów do tronu węgierskiego i czeskiego. W 1526 r. W bitwie z Turkami od Mohaczem zginął wojska węgierskie poniosły druzgocącą klęskę, a syn Władysława II , Ludwik II Jagiellończyk (1516-26) poległ. Węgry rozpadły się na trzy części - środkowo-południową wcieloną bezpośrednio do imperium tureckiego, północno-wschodnią (Siedmiogród) - pozostającą w zależności od niego oraz północno-zachodnią, która (jako Królestwo Węgierskie) przeszła pod panowanie Habsburgów.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach