Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

LXVIII 129. Drugie carstwo Bułgarii (XIII-XIV w.)

W okresie istnienia Cesarstwa Łacińskiego zeslawizowani Bułgarzy przeżywali okres swej największej świetności (XIII w.). W wyniku III krucjaty, w 1186 r. powstało drugie carstwo Bułgarii ze stolicą w Tyrnowie (Iwan i Piotr Asenowie). Papież Innocenty III nadał w 1204 r. jego władcom koronę królewską. Państwo to powiększało się dzięki sojuszowi z Kumanami. W 1205 r. Bułgarzy odnieśli nad łacinnikami zwycięstwo w bitwie pod Adrianopolem.

Panujący w latach 1218-41 Iwan Asen II po zwycięskiej bitwie pod Kłokotnicą w 1230 r. podbił Epir i wraz z Cesarstwem Nicei zaatakował Cesarstwo Łacińskie. Nie udało mu się jednak urzeczywistnić idei imperium bułgarsko-bizantyńskiego. W 1235 r. powstał natomiast patriarchat bułgarski.

Najazd mongolski w 1242 r. oraz napór Węgrów [LV], a także dynastyczne i religijne konflikty z Bizancjum doprowadziły do kryzysu państwa. W 1285 r. Bułgaria znalazła się pod zwierzchnictwem Tatarów (chan Nogaj). Szybko rozpadała się na dzielnice i po przegranej w 1330 r. bitwie pod Welbudż przeszła pod panowanie Carstwa Serbii. Po rozpadzie Serbii księstwa bułgarskie dostały się natomiast pod wpływy Turcji. Car Bułgarii Iwan III (1371-93) stał się w 1386 r. wasalem państwa osmańskiego. Mimo to, podjął walkę z Turkami (uczestniczył ze swymi oddziałami w bitwie na Kosowym Polu, 1389). W 1393 r. Bułgaria stała się ostatecznie prowincją turecką (do 1878 r.).


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach