Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

LXXII 138. Sułtanat Delhi (1206-1526)

Zostawszy dzięki niewolnikom wodzem, Aibak zamordował Muhammada i przyjął w 1206 r. tytuł sułtana Delhi (dając w ten sposób początek tzw. "dynastii niewolniczej"). W 1221 r. Czyngis-chan najechał jednak Indie, pustosząc i grabiąc sułtanat.

Panujący w 1296-1316 Ala-ud-din złamał potęgę Radżputów i odparł ataki mongolskie na północnozachodni sułtanat.

Podstawą ustroju sułtanatu Delhi była władza sułtana, przybierająca formę militarno-teokratycznego despotyzmu. Brak reguł dotyczących dziedziczenia tronu powodował krwawe walki w łonie dynastii po śmierci kolejnych władców. Nie wykształciła się dziedziczna klasa feudalna, gdyż wyżsi urzędnicy (Turcy, Arabowie, Hindusi, Mongołowie i in.) byli uposażani lennami czasowymi (system dżagir). Podatki były wysokie. Źródło bogactwa kraju stanowiła produkcja tkanin (Bengal), chust (Kaszmir), dywanów (Lahore) oraz cukru. Rozwijał się handel ze światem islamu (Egipt). W sułtanacie istniały ostre kontrasty społeczne. Z jednej strony znajdowali się muzułmańscy (także hinduscy) panowie oraz względnie bogaci kupcy (Arabowie, Hindusi), z drugiej natomiast żyjący w nędzy (podatki sięgały połowy dochodów) hinduscy chłopi i rzemieślnicy.

W okresie istnienia sułtanatu Delhi w Indiach nastąpił upadek buddyzmu - niszczały klasztory i świątynie, upadło piśmiennictwo. Liczni Hindusi musieli (jako "ludzie księgi") płacić specjalny podatek (dżizja). Sułtan utrzymywał kontrolę nad wzajemnymi relacjami wyznawców hinduizmu i islamu.

Największy obszar sułtanat osiągnął ok. 1330 r., za panowania Muhammada Tughlaka (1325-51), zwanego "drugim Aleksandrem". Tughlak zdobył południowe Indie (Dekan). Już za jego rządów rozpoczął się jednak postępujacy rozkład państwa.

Ok. 1340 r. hinduskie państwo Widżajanagar ("Miasto Zwycięstwa") stało się niezależnym centrum oporu przeciw islamowi. Prowadziło ono długotrwałą wojnę z państwem Bahmanidów rządzonym przez zbuntowanego muzułmańskiego chana Zafara (1347). Ok. 1490 r. rozpadło się ono na tzw. "pięć sułtanatów Dekanu".

Sułtan Firuz III (1351-88) próbował powstrzymać upadek sułtanatu Delhi przez poprawę stanu rolnictwa (wprowadzał systemy nawadniające), jednak nie osiągnął poważniejszych sukcesów.

W latach 1398-99 miał miejsce najazd Timura Chromego na sułtanat Delhi. Timur zburzył miasto Delhi oraz spustoszył i zaanektował Pendżab. W XV w. władza sułtanów Delhi ogranicza się już jedynie do ich stolicy.

Po odkryciu drogi morskiej do Indii przez Portugalczyków w 1498 r., kraj ten stał się obiektem zainteresowania i penetracji państw europejskich.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach