Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

LXXIV 143. Reformacja w Szwajcarii

W Szwajcarii ideę potrzeby reformy Kościoła głosił Ulrich (Huldreich) Zwingli (1484-1531) - humanista, proboszcz i kaznodzieja ludowy, od 1519 r. duchowny w Zurychu. Humanistyczne studia doprowadziły go, podobnie jak wcześniej Erazma z Rotterdamu, do krytyki Kościoła. W 1522 r. Zwingli otwarcie wystąpił przeciw nadużyciom w Kościele. Zuryska rada miasta przyjął w 1523 r. jego program reformy zawarty w tzw. "67 tezach". Najważniejsze z nich dotyczyły zakazu jakiejkolwiek formy kultu katolickiego (procesji, relikwii, obrazów), kontroli nawiedzania przez wiernych kościoła (sprawdzanie obecności) i obyczajów. W założeniach teologicznych Zwingli podkreślał naukę o predestynacji. Nowy ruch przyjął się m.in. W Bazylei (Ökolampadius), Bernie, St. Gallen i sięgnął do Konstancji i Strasburga (Bucer). W 1529 r. kolokwium (dysputa) w Marburgu pomiędzy Zwinglim, a Lutrem zapoczątkowała spór o rolę Eucharystii. Zwingli zginął w walkach, jakie Zurych prowadził przeciw katolickim kantonom (bitwa pod Kappel, 1531). Gdy w 1536 r. dochoszło do zawarcia ugody wittenberskiej Bucera z luteranami, następca Zwingliego, Heinrich Bullinger odrzucił ją. Natomiast w 1539 r. powstała Konfesja Helwecka, która w 1549 r. zawarła unię z genewskim Kościołem Kalwina - Consensus tigurinus.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach