Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

LXXIV 145. Powstanie rycerskie w Rzeszy i wielka wojna chłopska (1525)

Po zakończeniu okresu wojen domowych w XV w. rycerstwo niemieckie stanowiło kastę bezrobotnych wojowników, często pozbawionych środków do życia. Ze swej uprzywilejowanej pozycji społecznej i politycznej stan rycerski wypierany był przez coraz zamożniejsze mieszczaństwo. W nowych ruchach religijnych rycerstwo dostrzegło szansę na korzystną dla siebie reformę Rzeszy. Konfiskata majątków kościelnych, ich podział między rody rycerskie miała przynieść poprawę ich statusu w poszczególnych księstwach. Sygnał do powstania rycerskiego dał najemnik Franz von Sickingen. Pozyskany przez Ulricha von Huttena dla idei "ewangelicznej niemieckiej wolności" rozpoczął "wojnę kleszą" przeciw arcybiskupowi Trewiru. Skazany na wygnanie i pokonany, odniósł śmiertelną ranę, broniąc swej twierdzy Landstuhl. W konsekwencji, rycerstwo jako stan społeczny, ostatecznie zniknęło ze sceny politycznej Rzeszy.

Natomiast niemieccy chłopi bogacili się dzięki pewnemu zbytowi swych produktów w coraz zamożniejszych miastach. Dodatkowo, w dobie przewagi piechoty nad jazdą (świadczyły o tym dobitnie klęski rycerstwa cesarskiego w bitwach z chłopami szwajcarskimi) wśród chłopstwa panowało silne przekonanie o własnej wartości militarnej. W rozproszonych obszarach południowych i środkowych Niemiec chłopi wystąpili przeciwko podnoszeniu przez zubożałych panów opłat i robocizny. Nowe akty normatywne wprowadziły dalsze ograniczenie praw wspólnotowych chłopów, ich osobistej wolności i samorządu. Od XV w. powstawały tam tajne sprzysiężenia chłopskie i wybuchały kolejne zamieszki: w 1476 r. powstanie Hansa Böhma w Niklashausen (Frankonia), w 1493 r. powstanie chłopskie (Bundschuh) w Górnej Nadrenii, w 1514 r. powstanie "biednego Konrada" (Szwabia).

Reformacja wywołała na prowincji silne reakcje. Powołując się na Biblię, prawo naturalne i opacznie zinterpretowany tekst Lutra O wolności chrześcijanina chłopi wystąpili przeciwko różnicom stanowym i obowiązku świadczenia powinności na rzecz panów.

Początkowo wojna chłopska objęła rejon Waldshut i Stühlingen (1524). W 1525 r. błyskawicznie rozprzestrzeniła się jednak na Turyngię i Górną Austrię. Gromadom chłopskim brakowało wspólnych, jasno określonych celów, planowania i wspólnego dowództwa. Pojedyncze miasta lub rycerze dołączały do chłopów dobrowolnie (jak "ideowiec ruchu" Florian Geyer) albo pod przymusem (Götz von Berlichingen). "Kanclerz chłopski" Wendelin Hippler nakreślił w "dwunastu artykułach" umiarkowany program ruchu.

Marcin Luter, przy swych rewolucyjnych poglądach na ideę Kościoła, nie był rewolucjonistą społecznym. Zwrócił się więc do książąt i chłopów z Napomnieniem do pokoju, lecz nie przyniosło to rezultatu.

Po początkowych sukcesach powstanie chłopskie przerodziło się z ruchu politycznego w rozbójnictwo. Nasilały się grabieże, podpalenia i mordy. Thomas Münzer głosił, że zapowiadają one nastanie Królestwa Bożego na ziemi.

W maju 1425 r. Luter w jadowitym pamflecie Przeciwko zbójeckim i morderczym rotom chłopów (1525) wezwał, by wytępić bez litości buntowników. Luter kategorycznie napominał książąt by zgnietli powstanie w trosce o zachowanie pochodzącej od Boga władzy, której w sprawach politycznych należy być posłusznym. Powstanie utopili więc we krwi działający ręka w rękę zarówno książęta popierający Reformację jak i ci, którzy zostali wierni Rzymowi.

Wojny chłopskie pociągnęły za sobą dalekosiężne konsekwencje. Stosunki prawne na wsi niemieckiej "skostniały" aż do XIX w. - chłop stał się własnością pana ziemskiego i stracił prawa polityczne. Wyjątkami były Westfalia, Fryzja, Meklemburgia i Tyrol, gdzie już wcześniej bogate chłopstwo zapewniło sobie wolność osobistą i niezależność ekonomiczną.

Ponieważ nauka Lutra "o cierpiącym posłuszeństwie wobec władzy" wspierała pozycję księżąt, reformacja szybko przekształciła się z ludowego ruchu religijnego w program polityczny, podporządkowany dążeniom poszczególnych władców.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach