Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

LXXIV 147. Powstanie ewangelickich Kościołów naro-dowych

Podczas wojny chłopskiej Marcin Luter odwołał się do książąt jako do władzy świeckiej mającej gwarantować również przestrzeganie zasad Reformacji. Budowę nowych struktur kościelnych powierzył natomiast "tymczasowym" biskupom. Sam Luter w Niemieckiej Mszy (1526) i  Katechizmie (1529) oraz w tekstach o małżeństwie i chrzcie nakreślił podstawy zasad liturgii i założeń doktryny. Z kolej Melanchton i Johann Bugenhagen przygotowali poradniki dla pastorów.

W latach 1526-29 odbyły się wizytacje zborów i szkół w Saksonii elektorskiej. Tamtejsze rozwiązania organizacyjne stały się wzorem dla całego Kościoła luterańskiego. Za radą konsystorza i superintendentów władca mianował pastorów i nadzorował majątek kościelny, doktrynę, liturgię oraz szkoły. Książęce szkoły (Schulpforta, Miśnia, Grimma) rozpoczęły kształcenie nowych kadr teologicznych. W 1527 r. powstał pierwszy ewangelicki uniwersytet w Marburgu. Kolejne uczelnie protestanckie powstały w Królewcu (1544) i w Jenie (1558). Organizacja kościelna wzmocniła władzę książęcą, ponieważ wraz z nowymi zadaniami władca przejął również dawny majątek kościelny.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach