Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

LXXIV 148. Sukcesy Związku Szmalkaldzkiego

Zagrożenie tureckie zmusiło Karola V do wydania w Norymberdze proklamacji (1532) o wprowadzeniu w Rzeszy pokoju religijnego do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporów religijnych. Związek Szmalkaldzki uzyskał na mocy pokoju w Kaaden (1534) dla wygnanego w 1519 r. księcia Ulryka prawo powrotu do Wirtembergii. Spory doktrynalne wewnątrz Związku zamknęła w 1534 r. przygotowana przez Bucera i Melanchtona ugoda wittenberska. w 1539 r. Reformację przyjęła Saksonia i Brandenburgia.

Zaangażowany w politykę zagraniczną Karol V szukał kompromisu z protestantami. Debaty religijne debaty religijne w latach 1540-41 w Wormacji i Ratyzbonie nie przyniosły jednak zamierzonego rezultatu. Ostatecznie cesarzowi udało się pozyskać dla idei pacyfikacji nastrojów religijnych w Rzeszy książąt Filipa heskiego i Maurycego saskiego, co doprowadziło do obezwładnienia działalności Związku Szmalkaldzkiego. W 1545 r. na sejmie w Wormacji ewangelicy zrezygnowali z udziału swych przedstawicieli w obradach soboru trydenckiego.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach