Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

LXXIV 154. Kontrreformacja w Niemczech

Rozłam wśród protestantów wykorzystali jezuici dla odrodzenia katolicyzmu. Zdobyli oni szerokie wpływy wśród władców katolickich. Starali się również kształtować model oświaty (uniwersytety, szkolnictwo). Umiejętnie wykorzystując splendor barokowej architektury sakralnej, procesje oraz przedstawienia religijne jezuici zaczął odbudowywać pozycję katolicyzmu wśród ludu. Założone w 1552 r. rzymskie Collegium Germanicum służyło kształceniu w duchu kontrreformacyjnym niemieckich księży. Nowym apostołem Niemiec został Peter Canisius (1511-97), autor popularnego katechizmu.

Kuria rzymska podjęła bezpośrednią interwencję w Niemczech, powołując w 1573 r. Congregatio Germanica (komisja złożona z niemieckich kardynałów) oraz otwierając stałe nuncjatury (czyli papieskie przedstawicielstwa dyplomatyczne) w Wiedniu i Kolonii.

Kontrreformacja w Niemczech rozpoczęła się w 1563 r. się od Bawarii, w której katolicyzm zachował najsilniejsze wpływy. W 1583 r. "wojna biskupia" przyniosła wzmocnienie stronnictwa katolickiego w Nadrenii - wygnany został arcybiskup Kolonii Gephard Truchses, który przeszedł na protestantyzm. Przykład Kolonii pozytywnie oddziaływał na inne biskupstwa niemieckie (Paderborn, Münster, Würzburg).

Arcyksiążę austriacki Ferdynand podjął w 1596 r. brutalną walkę z protestantami w Styrii, Karyntii i Krainie. Mimo to, cesarz Rudolf II musiał w Liście Majestatycznym potwierdzić wolności religijną stanów czeskich (1606) i węgierskich (1609). Starania Fryderyka IV, palatyna reńskiego, o utworzenie związku protestanckich stanów Rzeszy, przyniosły skutek dopiero w 1607 r., po zajęciu Donauwörth przez Maksymiliana I bawarskiego (1597-1651). Z upoważnienia cesarza, pod pretekstem zakłócania przez protestantów procesji katolickich, Maksymilian zajął to wolne miasto Rzeszy i narzucił jego mieszkańcom katolicyzm. To otwarte złamanie pokoju religijnego doprowadziło w 1608 r. do zerwania przez ewangelików sejmu Rzeszy w Ratyzbonie i powołania Unii Protestanckiej, sprzymierzonej z Francją, AngliąHolandią. W odpowiedzi na działania protestantów, Maksymilian I bawarski utworzył w 1609 r. Ligę Katolicką, cieszącą się z kolei poparciem Hiszpanii.

W koleiny konflikt, tym razem o sukcesję księstwa Jülich-Kleve (1609-14), ingerowała zarówno Francja jak i Hiszpania. Wybuchowi otwartej wojny zapobiegło jednak zawarcie w 1614 r. układu w Xanten. Po zmianie wyznania przez kandydatów do tronów, Brandenburgia (teraz kalwińska) otrzymała ks. Kleve, hr. Mark i Ravensberg, natomiast księstwo Neuburga (teraz katolickie) księstwa Jülich i Bergu.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach