Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

LXXIV 157. Rzesza Niemiecka po wojnie trzydziestoletniej

Wojna trzydziestoletnia przyniosła bardzo dotkliwe straty gospodarce niemieckiej. Ogromne zniszczenia (szczególnie na wsi), spadek liczby ludności Niemiec z 15 do 10 mln., lokalnie sięgający aż 70% dotychczasowej populacji, pociągnęły za sobą kryzys ekonomiczny w niemieckich państwach Rzeszy. Jednakże, dzięki wysiłkom książąt, nastąpiła szybka odbudowa gospodarki. Książęta rozciągający kontrolę nad administracją, wojskiem i podatkami posiadali szereg instrumentów pozwalających z powodzeniem stymulować rozwój gospodarki. Ich dwory stały się ośrodkami życia politycznego i kulturalnego (wyraźne były w nich wpływy kultury francuskiej). Obok państw absolutnych, jak Brandenburgia czy Bawaria, w Niemczech przetrwały również obecne monarchie stanowe (ks. Wirtembergii, Meklemburgia).

Rzesza po pokoju westfalskim składała się z ok. 300 suwerennych państw i państewek, pozbawionych poczucia jedności i wspólnoty. Teoretyk prawa Samuel Pufendorf (1632-94) w klasycznym dziele De statu Imperii Germanici (O stanie Cesarstwa Niemieckiego, wyd. 1667) stwierdził, że jest ono "gotyckim (tj. opartym na prawie lennym) monstrum o absolutystycznych członkach". Organy Rzeszy, zgodnie ze stanową zasadą dualizmu, dzieliły się na cesarskie, z siedzibą w Wiedniu (kanclerz nadworny i Rada Nadworna powołana 1664 r.) oraz właściwe instytucje Rzeszy - kanclerza (Moguncja), Sąd Kameralny Rzeszy (od 1663 r., Wetzlar) oraz, od 1663 r., stały sejm Rzeszy. Zasiadali w nim nie książęta osobiście, lecz ich wydelegowani pełnomocnicy. Sejm obradował w Ratyzbonie i był zorganizowany w trzy kurie - elektorów (8 członków), książąt (165) i miast (61), podzielone na stronnictwa wyznaniowe. Dopiero po uchwaleniu przez sejm wojny można było powołać Armię Rzeszy. W Rzeszy aktywnie działała antyhabsburska Koalicja Reńska (złożona z arcybiskupa Moguncji, Kolonii i in.), powołana do życia z inspiracji francuskiej.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach