Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

LXXIX 177. Ancien régime we Francji

Po śmierci Ludwika XIV tron francuski objął jego syn, Ludwik XV (1715-74). Regencję do osiągnięcia przez niego pełnoletności (w momencie śmierci ojca następca tronu miał 5 lat) objął bratanek Ludwika XIV, książę Filip Orleański (od 1715 do 1723 r.) Mimo zadłużenia państwa w wyniku wojen Króla Słońce, regent wydawał olbrzymie sumy na utrzymanie dworu. Szkot John Law próbował poprawić stan budżetu, zakładając w 1715 r. pierwszy bank państwowy, emitujący papierowe asygnaty (banknoty). Law powierzył eksploatację kolonii francuskim specjalnie powołanym w tym celu spółkom akcyjnym. Polityka ta prowadziła do gorączkowych spekulacji, a te do gwałtownej inflacji i bankructwa państwa w 1720 r.

Pod rządami pierwszego ministra, kardynała Fleury (1726-46) przedrewolucyjna Francja odniosła swe ostatnie sukcesy w polityce zagranicznej. Dzięki jego staraniom w 1733 r. Francja i Hiszpania zawarły pakt familijny, zobowiązujący oba państwa do współdziałania na arenie międzynarodowej. Po śmierci Fleury'ego wzrosły wpływy królewskich metres (markiza de Pompadour, hrabina du Barry). Natomiast stany uprzywilejowane (duchowieństwo, szlachta) udaremniły reformę finansów projektowaną przez ministra Machaulta. Słabość systemu absolutystycznego była coraz bardziej otwarcie i ostro krytykowana.

Okres Regencji i panowania dwóch ostatnich Ludwików - XV i XVI to apogeum stylu dworskiego rokoko. Typowe dla tej epoki gatunki literackie to poezja pasterska (sielanki) i wodewil. W modzie królowały krynoliny i wysokie fryzury dam oraz peruki, kokardy, paradne szpady i trójgraniaste kapelusze. Jest to również okres rozkwitu francuskiego malarstwa rokokowego. W tym czasie tworzyli m.in. Antoine Watteau (1684-1721), François Boucher (1703-70) i Jean-Honoré Fragonard (1732-1806).


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach