Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw

LXXXII 188. Sukcesy Rosji na arenie międzynarodowej po 1763 r.

Za panowania Katarzyny II Wielkiej (1762-96) rosyjską polityką zagraniczną kierował jej minister hrabia Panin (1764-80).

Zawarte w 1764 r. przymierze z Prusami ułatwiło wprowadzenie na tron polski kandydata Rosji - Stanisława Augusta Poniatowskiego.

W 1768 r. wybuchła pierwsza wojna rosyjsko-turecka (tzw. wojna polska). Wywołała ją ingerencja obu państw w polską elekcję. Aby zapobiec zajęciu Mołdawii i Wołoszczyzny przez Rosję, Austria sprzymierzyła się z Turcją. Prusy w ramach mediacji w konflikcie bałkańskim zwróciły uwagę zwaśnionych mocarstw na przeżywającą głęboki kryzys Polskę. W 1772 r. miał miejsce pierwszy rozbiór Polski. W zamian za nabytki uzyskane kosztem Rzeczypospolitej Rosja rezygnowała z Mołdawii i Wołoszczyzny.

Eskadra rosyjska, wzmocniona przez Anglików, pokonała flotę turecką w bitwie pod Çesme, co było wymownym znakiem upadku Turcji (nazywanej już wówczas "chorym człowiekiem nad Bosforem"). Wojnę polską zakończył pokój w Kuczuk-Kainardżi (1774), który uczynił Rosję protektorem prawosławnej ludności na Bałkanach. Pokój ten potwierdził prawa Rosji do Azowa.

W 1783 r. Rosja zaanektowała Krym. Faworyt carycy Katarzyny Grigorij A. Potiomkin zbudował tu "Nową Rosję". Powstała rosyjska flota czarnomorska, wybudowano nowe miasta i wsie.

Druga wojna rosyjsko-turecka (1787-92) toczyła się o panowanie nad bałkańskim wybrzeżem czarnomorskim. Wojskami rosyjskimi, wspieranymi początkowo przez Austrię, dowodził feldmarszałek Aleksandr W. Suworow (1730-1800). Jego Nauka zwycięstwa (1795) stała się na długo podstawowym podręcznikiem dla rosyjskich taktyków. Pokój w Jassach (1792) stanowił, że granica rosyjsko-turecka będzie przebiegała na Dniestrze. Rosja uzyskała również część wybrzeża Morza Czarnego od ujścia Dniestru do Bohu.

W 1793 r. Rosja wzięła udział w drugim rozbiorze Polski, zaś rok później stłumiła insurekcję kościuszkowską i doprowadziła do całkowitej likwidacji polskiej państwowości.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach