Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Dzieje państw  
  Jesteś tutaj
Dzieje
państw

© Prószyński i S-ka
Warszawa 2000

  Spis treści
Wirtualny
Atlas
Historyczny
Starożytna
Grecja
Dzieje państw


D Z I E J E   P A Ń S T W


Ta część Wirtualnego Wszechświata jest poświęcona historii państw - tych dawnych, nieistniejących już, jak Asyria, starożytny Rzym, czy Bizancjum, oraz takich, które przetrwały do naszych czasów. Ich dzieje zostały przedstawione w sposób chronologiczny, od czasów najdawniejszych po epokę nowożytną.

Aby zapoznać się z dziejami dowolnego z państw, przede wszystkim należy odszukać jego nazwę na liście tematów. Trzeba przy tym pamiętać, że rozdziały poświęcone niektórym państwom mogą pojawiać się na tej liście kilkukrotnie - stosownie do wymogów jej chronologicznego układu. Wyświetlenie tekstu następuje poprzez kliknięcie wybranego tematu z listy.

Innym sposobem dotarcia do not o historii poszczególnych państw może być posłużenie się Wirtualnym atlasem historycznym, który pozwala prześledzić, jak na przestrzeni wieków zmieniały się ich granice. Dzieje antycznej Hellady zostały opracowane obszerniej w Starożytnej Grecji Thomasa R. Martina.I N D E K S   T E M A T Ó W

I. 
Starożytny Egipt
 
 I. 1. Stare Państwo
 I. 2. Średnie Państwo
 I. 3. Nowe Państwo
 I. 4. 
 
Okres Późny
 
II. 
Sumer
III. 
Akad
IV. 
Państwo staroasyryjskie
V. 
Babilonia
VI. 
Państwo średnioasyryjskie
VII. 
Państwo nowoasyryjskie
VIII. 
Państwo nowobabliońskie
IX. 
Kreta minojska
X. 
Hetyci
XI. 
Urartu, Frygia, Lidia
XII. 
Starożytny Izrael
 
 XII. 5. Początki starożytnego Izraela
 XII. 6. Królestwo Dawida i Salomona
 XII. 7. Królestwo Izraela
 XII. 8. Królestwo Judy
 XII. 9. Niewola babilońska
 XII.10. Palestyna w czasach hellenistycznych
 XII.11. 
 
Palestyna pod panowaniem rzymskim
 
XIII. 
Fenicja
 
 XIII. 12. Rozwój miast fenickich
 XIII. 13. 
 
Założenie Kartaginy
 
XIV. 
Najstarsze cywilizacje chińskie
XV. 
Najstarsze cywilizacje indyjskie
XVI. 
Medowie
XVII. 
Starożytna Persja
XVIII. 
Starożytna Grecja - okres helladzki i mykeński
 
 XVIII. 16. Okres wczesno- i średniohelladzki
 XVIII. 17. Okres mykeński
 XVIII. 18. Najazd Dorów
 XVIII. 19. 
 
Skutki najazdu Dorów
 
XIX. 
Jonia
XX. 
Sparta
 
 XX. 20. Początki Sparty
 XX. 21. 
 
Ustrój Sparty
 
XXI. 
Inne kraje greckie
XXII. 
Ateny
 
 XXII. 22. Obalenie monarchii. Reformy Drakona
 XXII. 23. Reformy Solona
 XXII. 24. Okres tyranii
 XXII. 25. Ustrój Aten po reformach Klejstenesa
 XXII. 26. Wojny perskie
 XXII. 27. Pierwszy Związek Morski
 XXII. 28. Ustrój Sparty
 XXII. 29. Walki Aten ze Spartą i Persją
 XXII. 30. 
 
Wojna peloponeska
 
XXIII. 
Wielka Grecja - Sycylia
XXIV. 
Ateny, Sparta, Teby po wojnie peloponeskiej
XXV. 
Macedonia
 
 XXV. 31. Państwo Filipa II
 XXV. 32. Podboje Aleksandra Wielkiego
 XXV. 33. Imperium Aleksandra
 XXV. 34. 
 
Wojny diadochów
 
XXVI. 
Egipt Ptolemeuszów
XXVII. 
Macedonia w okresie hellenistycznym
XXVIII. 
Grecja w okresie hellenistycznym
XXIX. 
Mezopotamia, Persja, Azja Mniejsza w okresie hellenistycznym
XXX. 
Prahistoria Italii
 
 XXX. 35. 
Neolit, epoka żelaza
 XXX. 36. 
Etruskowie
 XXX. 37. 
 
Kolonizacja grecka i fenicka
 
XXXI. 
Republika Rzymska
 
 XXXI. 38. Początki państwa rzymskiego
 XXXI. 39. Ustrój Rzymu w okresie królestwa i republiki
 XXXI. 40. Walka plebejuszy z patrycjuszami
 XXXI. 41. Wojny i polityka zagraniczna Republiki Rzymskiej w V-III w. p.n.e.
 XXXI. 42. Organizacja Italii po podboju
 XXXI. 43. I wojna punicka
 XXXI. 44. II wojna punicka
 XXXI. 45. Następstwa wojen punickich
 XXXI. 46. Ekspansja Rzymu w Grecji i Azji Mniejszej
 XXXI. 47. III wojna punicka
 XXXI. 48. Reformy Grakhów
 XXXI. 49. Reformy Mariusza
 XXXI. 50. Wojna ze sprzymierzeńcami, wojny z Mitrydatesem
 XXXI. 51. Dyktatura Sulli
 XXXI. 52. Zwycięstwa Pompejusza
 XXXI. 53. I triumwirat
 XXXI. 54. Podbój Galii przez Cezara
 XXXI. 55. Dyktatura Cezara
 XXXI. 56. 
 
Koniec wojen domowych
 
XXXII. 
Cesarstwo rzymskie
 
 XXXII. 57. Pryncypat
 XXXII. 58. Oktawian August i jego następcy
 XXXII. 59. Dynastia julijsko-klaudyjska
 XXXII. 60. Dynastia Flawiuszy
 XXXII. 61. Dynastia Antoninów
 XXXII. 62. Dynastia Sewerów
 XXXII. 63. Zagrożenie Cesarstwa z zewnątrz
 XXXII. 64. Cesarze wojskowi
 XXXII. 65. Początki dominatu
 XXXII. 66. Konstantyn Wielki. Ugruntowanie dominatu
 XXXII. 67. 
 
Następcy Konstantyna Wielkiego. Upadek cesarstwa zachodniego
 
XXXIII. 
Państwo Wandalów w Afryce
XXXIV. 
Państwo Wizygotów w południowej Francji i Hiszpanii
XXXV. 
Państwo Burgundów
XXXVI. 
Italia
 
 XXXVI. 68. 
Państwo Ostrogotów
 XXXVI. 69. 
Państwo Longobardów
 XXXVI. 70. 
Italia pod rządami Karolingów.
Królestwo Italii

 XXXVI. 71. 
 
Początki niemieckiej ekspansji w Italii
 
XXXVII. 
Państwo Franków
 
 XXXVII. 72. 
Państwo Franków za Merowingów
 XXXVII. 73. 
 
Wzrost znaczenia Karolingów
 
XXXVIII. 
Imperium Karola Wielkiego
 
 XXXVIII. 74. 
Podboje Karola Wielkiego
 XXXVIII. 75. 
 
Podział imperium karolińskiego
 
XXXIX. 
Państwo Lotara
XL. 
Państwo wschodniofrankijskie
XLI. 
Państwo zachodniofrankijskie
XLII. 
Anglia
 
 XLII. 76. 
Inwazje Jutów, Anglów, Sasów i Danów
 XLII. 77. 
Walki z Danami
 XLII. 78. 
 
Kanut Wielki
 
XLIII. 
Ruś
 
 XLIII. 79. 
Waregowie na Rusi
 XLIII. 80. 
Ruś Kijowska
 XLIII. 81. 
Rozbicie dzielnicowe na Rusi
 XLIII. 82. 
Organizacja państwa Rurykowiczów
 XLIII. 83. 
 
Najazd i panowanie Mongołów
 
XLIV. 
Imperium islamskie
 
 XLIV. 84. 
Kalifowie elekcyjni
 XLIV. 85. 
Dynastia Omajjadów
 XLIV. 86. 
 
Dynastia Abbasydów
 
XLV. 
Islamskie państwa dzielnicowe
 
 XLV. 87. 
Al-Andalus
 XLV. 88. 
Afryka Północna
 XLV. 89. 
Egipt
 XLV. 90. 
 
Bliski Wschód
 
XLVI. 
Bizancjum
 
 XLVI. 91. 
Okres wczesnobizantyński
 XLVI. 92. 
 
Okres środkowobizantyński
 
XLVII. 
Rzesza Niemiecka
 
 XLVII. 93. 
Początki panowania dynastii saskiej
 XLVII. 94. 
Rządy Ottona I Wielkiego
 XLVII. 95. 
Otton II, Otton III, Henryk II
 XLVII. 96. 
Cesarze frankońscy (saliccy)
 XLVII. 97. 
 
Walka o inwestyturę
 
XLVIII. 
Francja
 
 XLVIII. 98. 
Kariera Kapetyngów
 XLVIII. 99. 
 
Konsolidacja państwa Kapetyngów
 
XLIX. 
Anglia
 
 XLIX. 100. 
Początki panowania normańskiego
 XLIX. 101. 
Pierwsi Plantageneci
 XLIX. 102. 
Ryszard Lwie Serce, Jan bez Ziemi, Henryk III
L. 
Dania
LI. 
Norwegia
LII. 
Szwecja
LIII. 
Rzesza Niemiecka
 
 LIII. 104. 
Początek panowania Hohenstaufów
 LIII. 105. 
 
Polityka włoska Fryderyka I
 
LIV. 
Czechy
 
 LIV. 106. 
Państwo Wielkomorawskie
 LIV. 107. 
 
Czechy Przemyślidów
 
LV. 
Węgry
 
 LV. 108. 
 
Dynastia Arpadów
 
LVI. 
Rzesza Niemiecka
 
 LVI. 109. 
Henryk VI
 LVI. 110. 
Fryderyk II - sytuacja w Niemczech
 LVI. 111. 
 
Upadek Hohenstaufów
 
LVII. 
Bizancjum
 
 LVII. 112. 
Wzrost potęgi cesarstwa środkowobizantyńskiego
 LVII. 113. 
 
Upadek cesarstwa środkowobizantyńskiego
 
LVIII. 
Chiny
 
 LVIII. 114. 
 
Epoka rozbicia za dynastii T'ang i Sung
 
LIX. 
Japonia
LX. 
Hiszpania
 
 LX. 115. 
Rekonkwista
 LX. 116. 
 
Kształtowanie się państwa hiszpańskiego
 
LXI. 
Anglia
 
 LXI. 117. 
Panowanie Edwarda I
 LXI. 118. 
Anglia podczas wojny stuletniej
 LXI. 119. 
 
Francja podczas wojny stuletniej
 
LXII. 
Rzesza Niemiecka
 
 LXII. 120. 
Konfederacja Szwajcarska
 LXII. 121. 
Burgundia
 LXII. 122. 
Niemiecka monarchia elekcyjna (XIII-XIV w.)
 LXII. 123. 
Rzesza pod rządami synów Karola IV
 LXII. 124. 
Husytyzm w Czechach
 LXII. 125. 
 
Ziemie niemieckie pod rządami pierwszych Habsburgów
 
LXIII. 
Państwo krzyżackie nad Bałtykiem XIII-XV w.
LXIV. 
Skandynawia w późnym średniowieczu
LXV. 
Litwa
LXVI. 
Węgry
LXVII. 
Wielkie Księstwo Moskiewskie
 
 LXVII. 126. 
Rozwój Wielkiego Księstwa Moskiewskiego
 LXVII. 127. 
"Zbieranie ziem ruskich"
 LXVII. 128. 
 
Okres zamętu - smuta 1605-13
 
LXVIII. 
Bałkany
 
 LXVIII. 129. 
Drugie carstwo Bułgarii (XIII w.)
 LXVIII. 130. 
Carstwo Serbii w XIV w.
 LXVIII. 131. 
 
Pograniczne państwa bałkańskie
 
LXIX. 
Bizancjum
 
 LXIX. 132. 
Cesarstwo łacińskie (1204-61)
 LXIX. 133. 
 
Bizancjum za dynastii Paleologów
 
LXX. 
Państwo Osmanów
 
 LXX. 134. 
Początki państwa Osmanów
 LXX. 135. 
Powstanie imperium osmańskiego (XV-XVI w.)
 LXX. 136. 
 
Początki upadku imperium osmańskiego
 
LXXI. 
Chiny (XII-XIV w.)
LXXII. 
Indie (X-XVI w.)
 
 LXXII. 137. 
Najazdy muzułmańskie na Indie
 LXXII. 138. 
 
Sułtanat Delhi (1206-1526)
 
LXXIII. 
Italia w XV-XVI w.
LXXIV. 
Rzesza Niemiecka
 
 LXXIV. 139. 
Kryzys władzy cesarskiej w Rzeszy
 LXXIV. 140. 
Reformy Rzeszy ok. 1500 r.
 LXXIV. 141. 
Początki reformacji w Niemczech
 LXXIV. 142. 
Rozprzestrzenianie się nauki Lutra
 LXXIV. 143. 
Reformacja w Szwajcarii
 LXXIV. 144. 
Boczne nurty reformacji
 LXXIV. 145. 
Powstanie rycerskie i wielka wojna chłopska
 LXXIV. 146. 
Reformacja jako ruch polityczny
 LXXIV. 147. 
Powstanie ewangelickich kościołów narodowych
 LXXIV. 148. 
Sukcesy Związku Szmalkaldzkiego
 LXXIV. 149. 
Kryzys protestantyzmu
 LXXIV. 150. 
Panowanie Karola V
 LXXIV. 151. 
Władza cesarska 1555-1619
 LXXIV. 152. 
Rozwój księstw terytorialnych
 LXXIV. 153. 
Rozłam wśród protestantów niemieckich
 LXXIV. 154. 
Kontrreformacja w Niemczech
 LXXIV. 155. 
Wojna trzydziestoletnia
 LXXIV. 156. 
Pokój westfalski
 LXXIV. 157. 
Rzesza Niemiecka po wojnie trzydziestoletniej
 LXXIV. 158. 
 
Wzrost znaczenia książąt Rzeszy
 
LXXV. 
Japonia
 
 LXXV. 157. 
Szogunat Ashikaga (1338-1573)
 LXXV. 158. 
 
Okres bez szoguna (1573-1603)
 
LXXVI. 
Anglia
 
 LXXVI. 161. 
Powstanie Kościoła Anglikańskiego
 LXXVI. 162. 
Anglia za Tudorów
 LXXVI. 163. 
Anglia za Stuartów (1649-60)
 LXXVI. 164. 
Republika w Anglii
 LXXVI. 165. 
Restauracja Stuartów (1660-88)
 LXXVI. 166. 
"Sławetna rewolucja"
 LXXVI. 167. 
 
Wielka Brytania 1707-42
 
LXXVII. 
Portugalia
 
 LXXVII. 168. 
 
Potęga portugalska w XVI w.
 
LXXVIII. 
Holandia
 
 LXXVIII. 169. 
Niderlandy pod panowaniem Habsburgów
 LXXVIII. 170. 
Wojny o niepodległość Niderlandów 1568-1648
 LXXVIII. 171. 
 
Rozkwit Niderlandów w XVII w.
 
LXXIX. 
Francja
 
 LXXIX. 172. 
Wojny włoskie
 LXXIX. 173. 
Wojny religijne we Francji
 LXXIX. 174. 
Początki absolutyzmu we Francji
 LXXIX. 175. 
Polityka zagraniczna Ludwika XIV
 LXXIX. 176. 
Umocnienie się absolutyzmu we Francji
 LXXIX. 177. 
 
Ancien régime we Francji
 
LXXX. 
Szwecja
 
 LXXX. 178. 
Szwecja pod rządami Wazów w XVI w.
 LXXX. 179. 
Walka o panowanie nad Bałtykiem
 LXXX. 180. 
Szwecja jako mocarstwo europejskie
 LXXX. 181. 
 
Wojna północna
 
LXXXI. 
Hiszpania
 
 LXXXI. 182. 
Rządy Filipa II
 LXXXI. 183. 
Zmierzch potęgi hiszpańskiej (26, 27)
 LXXXI. 184. 
 
Wojna o sukcesję hiszpańską (1701-14)
 
LXXXII. 
Rosja
 
 LXXXII. 185. 
Podbój Syberii w XVII w.
 LXXXII. 185. 
Początki panowania Romanowów
 LXXXII. 185. 
Rządy Piotra I Wielkiego
 LXXXII. 186. 
Sukcesy Rosji na arenie międzynarodowej w II poł. XVIII w.
 LXXXII. 189. 
 
Panowanie Katarzyny II Wielkiej
 
LXXXIII. 
Chiny
 
 LXXXIII. 190. 
Dynastia Ming (1368-1644)
 LXXXIII. 191. 
 
Dynastia mandżurska T'sing
 
LXXXIV. 
Indie
 
 LXXXIV. 192. 
Państwo Wielkiego Mogoła
 LXXXIV. 193. 
Rozpad państwa Wielkiego Mogoła
 LXXXIV. 194. 
 
Początek europejskiej ekspansji kolonialnej w Indiach
 
LXXXV. 
Ameryka
 
 LXXXV. 195. 
Początki osadnictwa ludzkiego w Ameryce
 LXXXV. 196. 
Toltekowie i Aztekowie
 LXXXV. 197. 
Kultura Majów
 LXXXV. 198. 
Odkrycie i podbój Ameryki przez Europejczyków
 LXXXV. 199. 
Powstanie hiszpańskiego imperium kolonialnego
 LXXXV. 200. 
Misje jezuickie w Ameryce Południowej
 LXXXV. 201. 
Eksploatacja Ameryki Południowej i Środkowej
 LXXXV. 202. 
Kolonie francuskie i angielskie w Ameryce
 LXXXV. 203. 
 
Brytyjsko-francuska wojna kolonialna
 
LXXXVI. 
Austria
 
 LXXXVI. 204. 
Początki mocarstwowej pozycji Austrii
 LXXXVI. 205. 
Austria i Węgry 1700-40
 LXXXVI. 206. 
Wojny austriacko-pruskie
 LXXXVI. 207. 
 
Absolutyzm oświecony w Austrii
 
LXXXVII. 
Prusy
 
 LXXXVII. 208. 
Konsolidacja państwa Hohenzollernów
 LXXXVII. 209. 
Militaryzm i biurokracja
 LXXXVII. 210. 
Rządy Fryderyka II Wielkiego
 LXXXVII. 211. 
Wojna siedmioletnia
 LXXXVII. 212. 
 
Rywalizacja austriacko-pruska w II poł. XVIII w.
 
 
Historia Polski[góra strony]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach