Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Historia Polski  
  Jesteś tutaj
Historia Polski
Kultura sarmacka
  Zobacz także
Poczet Władców Polski
Zwarte, kompetentne biogramy zawierają najważniejsze daty i wydarzenia z historii Polski, informacje o koligacjach rodzinnych władców, jak również podsumowanie ich osiągnięć i niepowodzeń. Biogramom towarzyszą portrety autorstwa Jana Matejki.

Kultura sarmacka

W XVII i pierwszej połowie XVIII w. W Rzeczpospolitej królował sarmatyzm. Jego podstawą była ideologia wywodząca polską szlachtę od starożytnych Sarmatów (plemiona irańskie, mylnie uważane za protoplastów Słowian). Sarmatyzm integrował szlachtę Rzeczypospolitej, uzasadniając posiadane przez nią przywileje społeczne, ale także odmienność jej obyczajów.

Potocznie mianem sarmatyzmu określa się najczęściej szeroko rozumiany styl życia polskiej szlachty, jej specyficzną mentalność, a także kulturę. Nowym gatunkiem literackim stał się wówczas pamiętnik (Jan Chryzostom Pasek, Stefan Żółkiewski, Samuel Maskiewicz, także diariusz Albrechta S. Radziwiłła). Poezję w języku polskim tworzyli m.in. Jan Hieronim Morstin, Wacław Potocki, Mikołaj Sęp-Szarzyński oraz Wespazjan Kochowski, zaś po łacinie Mikołaj Sarbiewski.

W XVII w. W Rzeczpospolitej rozwinęła się astronomia i matematyka. W naukach tych wyróżnili się Jan Brożek, Jan Heweliusz oraz Adam Kochański. Na polu naukowym działali też filozof Sebastian Petrycy (przełożył on na język polski EtykęPolitykę Arystotelesa) oraz prawnik Gottfried Lengnih. Podręcznik rolnictwa dla ziemian napisał Jakub. K. Haur.

Szlachta interesowała się historią (np. Szymon Starowolski). Swoiście wiedzę popularyzowała wyśmiewana przez historyków encyklopedia Nowe Ateny (1745) Benedykta Chmielowskiego oraz szeroko czytane kalendarze.

W XVII-XVIII w., dzięki mecenatowi królewskiemu i magnackiemu, rozwinęła się architektura. Powstało wówczas wiele wybitnych budowli, głównie w stylu barokowym. Zaliczały się do nich m.in. pałac w Wilanowie, zamek Koniecpolskich w Podhorcach, zamek Lubomirskich w Wiśniczu. Przykładem ówczesnej architektury sakralnej są natomiast: kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie, a z późniejszego okresu rokokowy kościół wizytek w Warszawie.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach