Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Historia Polski  
  Jesteś tutaj
Historia Polski
Sejm Czteroletni (1788-92)
  Zobacz także
Biogram władcy:
Stanisław August Poniatowski

Sejm Czteroletni (1788-92)

W 1787 r. na zjeździe w Kaniowie Stanisław August Poniatowski złożył carycy Katarzynie II propozycję zawarcia przymierza skierowanego przeciw Turcji, lecz jego oferta została odrzucona.

W 1788 r. rozpoczęły się obrady Sejmu Czteroletniego. Rozwiązana została Rada Nieustająca, uchwalono też podniesienie liczby wojska do 100 000. W 1790 r. zawarty został traktat obronny z Prusami, który uchronić miał Rzeczpospolitą przed potencjalną interwencją niechętnej reformom Rosji.

W 1791 r. uchwalona została Konstytucja 3 Maja. Przekształcała ona Rzeczpospolitą w monarchię dziedziczną (po zgonie Poniatowskiego korona przypaść miała Wettynom), z dwuizbowym sejmem o dwuletniej kadencji (nie można go było zrywać). Funkcję rządu pełniła Straż Praw i podległe jej komisje policji, wojska, skarbu oraz edukacji narodowej. Nastąpił sojusz narodu z królem. Przeciwnicy reform nie złożyli jednak broni. 14 maja 1792 r. ujawnili oni w Targowicy zaprzysiężoną

27 kwietnia w Petersburgu konfederację wymierzoną przeciw postanowieniom konstytucji. Wywołało to wojnę polsko-rosyjską. Do Targowicy przystąpił także król (23 lipca). Konfederaci rządzili krajem z Brześcia nad Bugiem, potem z Grodna. 23 stycznia 1793 nastąpił drugi rozbiór Polski. (Traktat rozbiorowy podpisały Rosja i Prusy, jego sygnatariuszem nie była natomiast Austria).

Sejm grodzieński - ostatni sejm Rzeczypospolitej - w 1793 r. zaakceptował II rozbiór. Nastąpiło rozwiązanie konfederacji targowickiej, przywrócenie Rady Nieustającej, uchwalenie nowych praw kardynalnych. Liderzy stronnictwa patriotycznego wyemigrowali do Saksonii, skąd przygotowywali powstanie. Sprzyjało ono polityce tej części polityków rosyjskich (m.in. Igelströmowi), którzy dążyli do kolejnego rozbioru i definitywnej likwidacji polskiej państwowości.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach