Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Historia Polski  
  Jesteś tutaj
Historia Polski
Insurekcja kościuszkowska i trzeci rozbiór Polski
  Zobacz także
Biogram władcy:
Stanisław August Poniatowski

Insurekcja kościuszkowska i trzeci rozbiór Polski

24 marca 1794 na wieść o buncie brygady Antoniego Madalińskiego Tadeusz Kościuszko wkroczył do opuszczonego przez Rosjan Krakowa i ogłosił akt insurekcji narodowej. Maszerując z 4000 wojska w kierunku Warszawy, rozbił on 4 kwietnia pod Racławicami korpus gen. Tormasowa. 17 kwietnia nastąpił wybuch insurekcji w Warszawie. Powstańcy wyparli ze stolic garnizon rosyjski. (W walkach odznaczył się szewc Jan Kiliński). Pięć dni później powstanie rozpoczęło się także w Wilnie, gdzie czołową rolę odegrał Jakub Jasiński.

7 maja Kościuszko wydał w Połańcu uniwersał, znoszący poddaństwo osobiste chłopów, zakazujący ich rugowania z gruntu oraz zmniejszający wymiar pańszczyzny. Sąd Kryminalny w Warszawie skazał na śmierć przez powieszenie złapanych w Warszawie targowiczan. 6 czerwca siły polskie poniosły pod Szczekocinami porażkę w walce z wojskami rosyjskimi i pruskimi. 2 sierpnia powstanie wybuchło w Wielkopolsce i na Kujawach (Jan Henryk Dąbrowski), co zmusiło Prusaków do wycofania części sił i rezygnacji z zamiaru szturmu Warszawy. 10 października po klęsce pod Maciejowicami Kościuszko dostał się do niewoli, zaś naczelnikiem insurekcji został Tomasz Wawrzecki. Niecały miesiąc później (4 XI) wojska rosyjskie (Suworow) zdobyły Pragę i dokonały tam rzezi ludności. Ostateczny upadek insurekcji nastąpił 16 listopada 1794 r.

W 1795 r. nastąpił trzeci rozbiór Polski. Uczestniczyły w nim Rosja, Prusy i Austria. Rok później abdykował Stanisław August Poniatowski (zm. 28 lutego 1798 r. W Petersburgu). W podpisanej w 1797 r. konwencji petersburskiej państwa zaborcze zobowiązały się, że nigdy nie przyczynią się do odbudowy państwa polskiego.


 
 
[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach