Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Poczet władców Polski > Spis władców  
Władcy polscy (chronologicznie):
Mieszko I (ok. 935-992)
Bolesław Chrobry (966-1025)Koronowany w 1025 roku
Mieszko II (990-1034)Koronowany w 1025 roku
Kazimierz Odnowiciel (1016-1058)
Bolesław Śmiały (1040-1081)Koronowany w 1076 roku
Władysław Herman (1042-1102)
Bolesław Krzywousty (1086-1138)
Władysław Wygnaniec (1105-1159)
Bolesław Kędzierzawy (1121-1173)
Mieszko Stary (1122-1202)
Kazimierz Sprawiedliwy (1138-1194)
Mieszko Plątonogi (1130-1211)
Leszek Biały (1186-1227)
Władysław Laskonogi (1161-1231)
Henryk Brodaty (1165-1238)
Henryk Pobożny (1196-1241)
Bolesław Rogatka (1220-1278)
Konrad Mazowiecki (1187-1247)
Bolesław Wstydliwy (1226-1279)
Bolesław Pobożny (1221-1279)
Leszek Czarny (1240-1288)
Henryk Probus (1257-1290)
Przemysł II (1257-1296)Koronowany w 1295 roku
Wacław II (1271-1305)Koronowany w 1300 roku
Władysław Łokietek (1260-1333)Koronowany w 1320 roku
Kazimierz Wielki (1310-1370)Koronowany w 1333 roku
Ludwik Węgierski (1326-1382)Koronowany w 1370 roku
Jadwiga (1371-1399)Koronowany w 1384 roku
Władysław Jagiełło (1351-1434)Koronowany w 1386 roku
Władysław Warneńczyk (1424-1444)Koronowany w 1434 roku
Kazimierz Jagiellończyk (1427-1492)Koronowany w 1447 roku
Jan Olbracht (1459-1501)Koronowany w 1492 roku
Aleksander Jagiellończyk (1461-1506)Koronowany w 1501 roku
Zygmunt Stary (1467-1548)Koronowany w 1506 roku
Zygmunt August (1520-1572)Koronowany w 1529 roku
Henryk Walezy (1551-1589)Koronowany w 1574 roku
Stefan Batory (1533-1586)Koronowany w 1576 roku
Zygmunt III Waza (1566-1632)Koronowany w 1587 roku
Władysław IV (1595-1648)Koronowany w 1632 roku
Jan Kazimierz (1609-1672)Koronowany w 1649 roku
Michał Korybut Wiśniowiecki (1640-1673)Koronowany w 1669 roku
Jan III Sobieski (1629-1696)Koronowany w 1674 roku
August II Sas (1670-1733)Koronowany w 1697 roku
Stanisław Leszczyński (1677-1766)Koronowany w 1704 roku
August III Sas (1696-1763)Koronowany w 1733 roku
Stanisław August Poniatowski (1732-1798)Koronowany w 1764 roku
  Jesteś tutaj
Poczet władców Polski
46 biogramów królów i książąt Polski - od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego - opracowanych przez historyków warszawskich. Teksty te po raz pierwszy zostały opublikowane w multimedialnym programie "Poczet władców Polski" w 2000 r.

  Spis
Spis władców
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach