Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Poczet władców Polski > Spis władców  
August II Sas   (1670 - 1733)

Urodzony 12 V 1670 r. w Dreźnie, August był pierwszym przedstawicielem - rządzącej w  Saksonii - dynastii Wettynów na tronie polskim. Bilans jego rządów w Saksonii (od 1694 r.) był pomyślny, o wiele gorzej wypada ocena jego dokonań w Polsce. Mimo niezgodnej elekcji, 15 IX 1697 r. August został koronowany na króla polskiego. Determinację uzyskania tronu w tym kraju pokazuje fakt, że August - wyznający wiarę luterańską - w drodze do Polski przeszedł na katolicyzm. Jak się wydaje, Wettyn nie najlepiej rozumiał swoich poddanych. Był on przyzwyczajony do zachodniego modelu rządów absolutnych, w polskich warunkach taki model był zaś niemożliwy. Dążenia Augusta do wzmocnienia swojej władzy doprowadzić miały do znacznego rozdźwięku między tronem a szlacheckimi poddanymi. We wrześniu 1699 r. August przystąpił do koalicji duńsko-rosyjskiej wymierzonej w Szwecję. Wettyn liczył, że odzyskanie Inflant umocni jego władzę w Polsce. Spodziewał się szybkiego i łatwego zwycięstwa nad królem Szwecji Karolem XII. Ten jednak nie tylko wygrywał coraz to nowe bitwy, lecz we wrześniu 1706 r. na mocy układu w Altranstädt zmusił nawet Augusta do zrzeczenia się korony polskiej. Po zwycięstwie cara Rosji Piotra I nad wojskami Karola XII szala zwycięstwa w wojnie północnej przechyliła się na stronę koalicji antyszwedzkiej. Umożliwiło to co prawda Augustowi II odzyskanie tronu, jednak przynosiło Rosji coraz większy wpływ na wewnętrzne sprawy Polski. Znaczenie Rosji uwidoczniło się podczas tzw. konfederacji tarnogrodziej - wystąpienia szlachty przeciwko Augustowi II. Zawiązała się ona w 1715 r., a negocjatorem między zwaśnionymi stronami był poseł rosyjski Grzegorz Dołgoruki. Pod jego też dyktando odbywały się obrady tzw. sejmu niemego w  1717 r. Na sejmie tym nie tolerowano sprzeciwu Polaków, a zatwierdzone 1 lutego tego roku porozumienie między szlachtą a królem zmniejszało liczebność wojska polskiego do 24 tysięcy. W momencie śmierci Augusta (1 II 1733 r. w Warszawie) Polska była coraz bardziej zależna od swego wschodniego sąsiada. August II Mocny został pochowany w  katedrze na Wawelu.

Portret Augusta II Sasa

Portret Augusta II Sasa
  Jesteś tutaj
Poczet władców Polski
46 biogramów królów i książąt Polski - od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego - opracowanych przez historyków warszawskich. Teksty te po raz pierwszy zostały opublikowane w multimedialnym programie "Poczet władców Polski" w 2000 r.

August II Sas (1670 - 1733)
  Spis
Spis władców
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach