Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Poczet władców Polski > Spis władców  
Bolesław Kędzierzawy   (1121 - 1173)

Urodzony w 1121 lub 1122 r., zmarł 5 I 1173 r.; drugi pod względem starszeństwa syn Bolesława Krzywoustego i najstarszy syn (który dożył pełnoletności) z jego związku z  córką hrabiego Bergu, Salomeą; dwukrotnie żonaty z księżniczką ruską Wierzchosławą, córką księcia nowogrodzkiego Wszewołoda (od 1136 r.), z którą miał trójkę dzieci - synów: Bolesława i Leszka oraz nieznaną z imienia córkę; a po śmierci Wierzchosławy w 1148 r. z Marią, z którą najprawdopodobniej nie miał dzieci; od 1138 r. książę mazowiecki, a od 1146 r. zwierzchni książę Polski. Testament Krzywoustego przydzielił mu władanie nad Mazowszem i Kujawami, a stolicą jego księstwa został Płock. W 1141 r. i 1145-46 stał na czele buntu juniorów przeciw Władysławowi, po jego wygnaniu w 1146 r. objął tron krakowski, jednak musiał zażegnać najazd wezwanego przez Władysława króla niemieckiego Konrada III, któremu złożył hołd i obiecał stawić się na sąd na dworze cesarskim. Konrad zmarł w 1152 r., ale w 1157 r. sprawą Władysława zainteresował się Fryderyk Barbarossa, który najechał ziemie polskie i obległ Kędzierzawego w Poznaniu. Pokonany Bolesław złożył w Krzyszkowie hołd lenny Fryderykowi i obiecał zapłacić okup, utrzymując w zamian władzę w Polsce. Synom Władysława: Bolesławowi Wysokiemu i Mieszkowi Plątonogiemu oddał we władanie Śląsk, zatrzymując jednak dla siebie główne grody. Opanowali je wszakże w 1166 r., kiedy Bolesław brał udział w wyprawie krzyżowej przeciw Prusom. W wyprawie tej poległ brat Bolesława, Henryk Sandomierski, ten zajął jego dzielnicę, wydzielając z niej jedynie maleńką enklawę dla najmłodszego z braci - Kazimierza Sprawiedliwego, co wywołało niezadowolenie możnowładców. Spiskowe plany przekreśliła jednak śmierć Bolesława na początku 1173 r.

Portret Bolesława Kędzierzawego

Portret Bolesława Kędzierzawego
  Jesteś tutaj
Poczet władców Polski
46 biogramów królów i książąt Polski - od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego - opracowanych przez historyków warszawskich. Teksty te po raz pierwszy zostały opublikowane w multimedialnym programie "Poczet władców Polski" w 2000 r.

Bolesław Kędzierzawy (1121 - 1173)
  Spis
Spis władców
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach