Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Poczet władców Polski > Spis władców  
Bolesław Śmiały   (1040 - 1081)

Urodzony ok. 1040 r., zmarł w 1081 r., jak głosi późniejsza tradycja w Osjaku (Karyntia); od 1058 r. książę, a od 1076 r. król polski; syn Kazimierza Odnowiciela i księżniczki ruskiej Dobroniegi Marii, ponoć córki Włodzimierza, ale raczej jego syna Jarosława, starszy brat Władysława Hermana i Mieszka. Jak podaje Długosz, Bolesław Śmiały był żonaty z księżniczką ruską Wiaczesławą; od początku rządów obrał zdecydowanie antycesarski kierunek w polityce, zaprzestał płacenia trybutu ze Śląska na rzecz Czech - wówczas lenna cesarskiego, toczył wojny z Czechami; popierał zbuntowanych Sasów, nie dopuścił do objęcia tronu przez kandydata niemieckiego, doprowadził do osadzenie na tronie kijowskim, dążącego do unii kościoła wschodniego z Rzymem, Izjasława; aktywny uczestnik obozu gregoriańskiego; popierał reformy prowadzące do wzmocnienia organizacji kościelnej w Polsce; w kraju powstała opozycja przeciwko jego rządom, na której czele stanął najprawdopodobniej biskup krakowski Stanisław; został on pozwany przed sąd królewski i skazany na karę śmierci za zdradę. Doprowadziło to do wybuchu powstania, w wyniku którego Bolesław zmuszony był ratować się ucieczką. Wraz z  synem schronił się na Węgrzech, gdzie w dwa lata później zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach.

Portret Bolesława Śmiałego

Portret Bolesława Śmiałego
  Jesteś tutaj
Poczet władców Polski
46 biogramów królów i książąt Polski - od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego - opracowanych przez historyków warszawskich. Teksty te po raz pierwszy zostały opublikowane w multimedialnym programie "Poczet władców Polski" w 2000 r.

Bolesław Śmiały (1040 - 1081)
  Spis
Spis władców
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach