Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Poczet władców Polski > Spis władców  
Henryk Pobożny   (1196 - 1241)

Urodzony między 1196 r. a 1207 r., zmarł 9 IV 1241 r.; trzeci syn księcia śląskiego Henryka Brodatego i córki hrabiego Andechs, Bertolda VI - Jadwigi. W latach 1214-1218 Henryk poślubił księżniczkę czeską Annę, córkę Przemysła Ottokara I i węgierskiej królewny Konstancji; miał z nią dwanaścioro dzieci. Około 1222 r. został dopuszczony przez ojca do współrządów, w 1224 r. miał już do swej dyspozycji własne pieczęcie, notariusza i dworzan. W 1227 r. po zamachu w Gąsawie, skąd ojciec wrócił ranny, Henryk przejął na parę miesięcy ster rządów w dzielnicy; podobnie było dwa lata później, kiedy Brodatego porwał Konrad Mazowiecki. W 1234 r. Henryk objął rządy nad częścią Wielkopolski, którą Władysław Odonic za pomoc w tłumieniu buntu przekazał Brodatemu. Rok później Odonic wszczął jednak walki o odzyskanie tych ziem. W 1238 r. po śmierci swego ojca Henryk objął rządy nad Śląskiem, ziemią krakowską i zachodnią częścią Wielkopolski. W 1239 r. w  konflikcie papiestwa z cesarstwem Henryk opowiedział się po stronie papieża, dzięki czemu wygrał konflikt z arcybiskupem Pełką. W tym samym roku rozbił wojska brandenburskie oblegające Lubusz i odzyskał utracony rok wcześniej Santok. Był on opiekunem i inicjatorem sprowadzenia do Polski zakonu franciszkanów, w 1240 r. ufundował we Wrocławiu klasztor pod wezwaniem św. Jakuba, a w Krzeszowie - klasztor benedyktyński. Henryk Pobożny poległ 9 IV 1241 r. pod Legnicą w bitwie przeciw Mongołom (Tatarom). Został pochowany w  kościele franciszkanów we Wrocławiu.
  Jesteś tutaj
Poczet władców Polski
46 biogramów królów i książąt Polski - od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego - opracowanych przez historyków warszawskich. Teksty te po raz pierwszy zostały opublikowane w multimedialnym programie "Poczet władców Polski" w 2000 r.

Henryk Pobożny (1196 - 1241)
  Spis
Spis władców
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach