Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Poczet władców Polski > Spis władców  
Jan III Sobieski   (1629 - 1696)

Urodził się 17 VIII 1629 r., zmarł 17 VI 1696 r. W młodości studiował na Akademii Krakowskiej i  podróżował po Europie Zachodniej (Francja, Niemcy, Niderlandy i Anglia). W czasie rokoszu Lubomirskiego wspierał króla Jana Kazimierza. W 1665 r. został marszałkiem wielkim koronnym, a rok później hetmanem polnym koronnym. W  1668 r. otrzymał hetmaństwo wielkie koronne. Dowodził wojskami polskimi pod Podhajcami (1667 r.) i Chocimiem (1673 r.). 16 V 1674 r. szlachta zebrana na elekcji wybrała swym królem człowieka, który jej zdaniem ucieleśniał wszystkie zalety Sarmaty. W pierwszym okresie swych rządów Jan III dążył do odzyskania Prus Książęcych i zawarciu pokoju z Turcją. Służyć temu miały przymierza skierowane przeciwko Brandenburgii, zawarte z Francją (traktat jaworowski z 1675 r.) i Szwecją (traktat gdański z 1677 r.). Wszystkie kalkulacje skończyły się fiaskiem, kiedy Francja zakończyła wojnę z  Brandenburgią. Po sejmie 1678-1679 nastąpiła na dworze zmiana orientacji. W III 1683 r. Sobieski zawarł przymierze z cesarzem Leopoldem I zwrócone przeciw Turcji. Wywiązując się z ze swych traktatowych zobowiązań, król na czele armii udał się na odsiecz Wiedniowi. W 1684 r. Rzeczpospolita wstąpiła do Ligi Świętej - przymierza antytureckiego. Za panowania Sobieskiego zawarto ostateczny pokój z Rosją (1686 r.). Czasy rządów Sobieskiego są uważane za okres najświetniejszego rozwoju kultury sarmackiej. Obok niej również żywe były wzory obce, czego najlepszym przykładem jest Wilanów, naśladujący architekturę Wersalu. Jan III Sobieski został pochowany w katedrze na Wawelu.

Portret Jana III Sobieskiego

Portret Jana III Sobieskiego
  Jesteś tutaj
Poczet władców Polski
46 biogramów królów i książąt Polski - od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego - opracowanych przez historyków warszawskich. Teksty te po raz pierwszy zostały opublikowane w multimedialnym programie "Poczet władców Polski" w 2000 r.

Jan III Sobieski (1629 - 1696)
  Spis
Spis władców
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach