Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Poczet władców Polski > Spis władców  
Kazimierz Odnowiciel   (1016 - 1058)

Urodzony 25 VII 1016 r., zmarł 19 III 1058 r., jego narodziny to pierwsza data dzienna zanotowana w źródłach polskich; jedyny syn Mieszka II i córki palatyna lotaryńskiego Rychezy. Otrzymał staranne wykształcenie w  jednym z klasztorów. W wyniku dokonanego w  1031 r. przez przyrodniego brata Mieszka II - Bezpryma przewrotu i odsunięcia go od władzy Rycheza opuściła Polskę i udała się wraz z  Kazimierzem do Saksonii. Nie wiadomo, jak długo pozostawał on w Niemczech. Pierwsze pewne wiadomości o pojawieniu się Kazimierza w  Polsce pochodzą dopiero z 1034 r., zanotowane przy okazji przekazów o śmierci Mieszka II. Kazimierz objął tron po ojcu, ale nie koronował się. Przeciwko młodemu księciu możnowładztwo wszczęło bunt, a Kazimierz udał się na Węgry. Bunt rozszerzył się na cały kraj i objął także chłopstwo, wrogo nastawione do nowej religii (tzw. reakcja pogańska). Wykorzystał to czeski książę Brzetysław, który w 1038 r. najechał ziemie polskie. Czesi dokonali poważnych zniszczeń, głównie w Wielkopolsce, uprowadzili jeńców, a także wywieźli relikwie św. Wojciecha, jego brata Radzima Gaudentego i Pięciu Braci Męczenników. Brzetysław oderwał ponadto od Polski Małopolskę i Śląsk. Kazimierz powrócił do Polski w 1039 r. wraz z liczącą 500 wojów drużyną złożoną z Polaków, Węgrów i Niemców. Kraj był kompletnie zniszczony, a wyczerpane chłopskim powstaniem i najazdem Brzetysława możnowładztwo podjęło współpracę z Kazimierzem. Po odzyskaniu w 1041 r. Małopolski obrał on za swą główną siedzibę Kraków. Przekupiony przez posłów czeskich papież Benedykt XI wraz z całą kurią, mimo interwencji Kazimierza, nie potępił najazdu Brzetysława. Kazimierz zdecydował się w tej sytuacji na zbrojne dochodzenie swych praw do Śląska. Ostatecznie udało mu się go opanować w 1050 r. W 1054 r. zawarto w Kwendlinburgu układ: na jego mocy Śląsk z Wrocławiem wracał do Polski, która zobowiązała się przez 50 lat płacić rocznie Brzetysławowi i jego następcom trybut wysokości 500 grzywien srebra i 30 złota. Kazimierzowi udało się także w 1047 r. odzyskać Mazowsze, które znajdowało się pod rządami Miecława, miecznika Mieszka II. Osiągnął to dzięki sojuszowi z księciem ruskim Jarosławem Rurykowiczem. Przymierze to zostało przypieczętowane małżeństwem Kazimierza z Dobroniegą, najprawdopodobniej siostrą przyrodnią Jarosława. Za rządów Kazimierza zrekonstruowano także sieć grodów i przywrócono biskupstwa. Kazimierz zmarł 19 III 1058 r. w wieku 42 lat i pochowano go prawdopodobnie w katedrze krakowskiej.

Portret Kazimierza Odnowiciela

Portret Kazimierza Odnowiciela
  Jesteś tutaj
Poczet władców Polski
46 biogramów królów i książąt Polski - od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego - opracowanych przez historyków warszawskich. Teksty te po raz pierwszy zostały opublikowane w multimedialnym programie "Poczet władców Polski" w 2000 r.

Kazimierz Odnowiciel (1016 - 1058)
  Spis
Spis władców
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach