Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Poczet władców Polski > Spis władców  
Kazimierz Sprawiedliwy   (1138 - 1194)

Urodzony w 1138 r., zmarł 5 V 1194 r.; najmłodszy syn Bolesława Krzywoustego i córki hrabiego Bergu, Salomei, przyszedł na świat najprawdopodobniej tuż przed śmiercią ojca; rodzony brat Bolesława Kędzierzawego, Mieszka Starego i Henryka Sandomierskiego; żonaty z czeską księżniczką Heleną, córką księcia znojemskiego Konrada II z dynastii Przemyślidów; miał kilku synów, m.in. Leszka BiałegoKonrada Mazowieckiego; od 1166 r. książę na Wiślicy, od 1177 r. książę krakowski i zwierzchni książę Polski, od 1186 r. książę kujawski i mazowiecki. Od śmierci matki w 1144 r. pod opieką Bolesława Kędzierzawego. W 1157 r. musiał udać się na dwór Fryderyka Barbarossy jako zakładnik i gwarant lojalności Bolesława, skąd powrócił w 1161 r. Po śmierci Henryka Sandomierskiego w 1165 r., który przed śmiercią zapisał swe księstwo Kazimierzowi, otrzymał on jako swe władztwo terytorialne jedynie niewielki obszar wokół Wiślicy. Po wypędzeniu z kraju Mieszka Starego w 1177 r. Kazimierz został powołany na tron krakowski, na którym panował do śmierci w 1194 r. Pragnąc pozyskać duchowieństwo, nadał mu liczne przywileje w 1180 r. na zjeździe w Łęczycy. W 1181 r. uchronił się przed próbą powrotu na tron krakowski, podjętą przez Mieszka Starego, a dla umocnienia swego panowania uznał w 1184 r. zwierzchnictwo cesarskie. W 1189 r. interweniował na Rusi na rzecz wypędzonego przez Węgrów księcia halickiego Włodzimierza Jarosławowicza. W 1191 r. chwilowo pozbawiony władzy przez Mieszka Starego, odzyskał ją jednak jeszcze tego samego roku przy pomocy posiłków ruskich. W 1193 r. zorganizował wyprawę przeciw Jaćwingom. Po powrocie z niej zmarł nagle podczas uczty, co wzbudziło podejrzenie o zatrucie. Pochowany w katedrze w Krakowie.

Portret Kazimierza Sprawiedliwego

Portret Kazimierza Sprawiedliwego
  Jesteś tutaj
Poczet władców Polski
46 biogramów królów i książąt Polski - od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego - opracowanych przez historyków warszawskich. Teksty te po raz pierwszy zostały opublikowane w multimedialnym programie "Poczet władców Polski" w 2000 r.

Kazimierz Sprawiedliwy (1138 - 1194)
  Spis
Spis władców
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach