Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Poczet władców Polski > Spis władców  
Kazimierz Wielki   (1310 - 1370)

Urodzony 30 IV 1310 r. w Kowalu, zmarł 5 XI 1370 r. w Krakowie, król polski od 1333 r., ostatni z Piastów; syn Władysława Łokietka i  Jadwigi, córki księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego. Od młodości przygotowywany do objęcia tronu, w ostatnich latach panowania ojca bierze aktywny udział w rządzeniu krajem. Celem jego samodzielnych rządów stało się umocnienie i integracja Królestwa Polskiego; podstawą polityki zagranicznej były dlań przyjazne stosunki z węgierskimi Andegawenami i Stolicą Apostolską. W okresie jego rządów terytorium państwa wzrosło z ok. 106 tys. km2 do ok. 270 tys. km2, poza granicami państwa polskiego pozostał Śląsk, ziemia lubuska i Pomorze, główne oparcie dla władzy stanowiła zaś Małopolska. W polityce wewnętrznej Kazimierza Wielkiego daje się zaobserwować skłonność do faworyzowania mniej znanych rodów szlachty małopolskiej, szlachta wielkopolska zaś była nastawiona doń opozycyjnie. Opiekun Kościoła, dążący jednak do zachowania nad nim kontroli, zwolennik tolerancji wyznaniowej. Szereg reform ustrojowych, w tym kodyfikacja prawa zwyczajowego, uporządkowanie systemu podatkowego i reforma monetarna; spory wkład w podniesienie obronności kraju, a także poziomu szkolnictwa i nauki. Czterokrotnie żonaty, doczekał się pięciu córek. Pochowany w wawelskiej katedrze w Krakowie.

Portret Kazimierza Wielkiego

Portret Kazimierza Wielkiego
  Jesteś tutaj
Poczet władców Polski
46 biogramów królów i książąt Polski - od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego - opracowanych przez historyków warszawskich. Teksty te po raz pierwszy zostały opublikowane w multimedialnym programie "Poczet władców Polski" w 2000 r.

Kazimierz Wielki (1310 - 1370)
  Spis
Spis władców
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach