Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Poczet władców Polski > Spis władców  
Leszek Biały   (1186 - 1227)

Urodzony ok. 1186 r., zmarł 23 XI1227 r; trzeci syn Kazimierza Sprawiedliwego i księżniczki znojemskiej Heleny. Po śmierci Mieszka Starego w 1202 r. objął władzę książęcą na tronie krakowskim, gdzie panował z niewielką przerwą aż do swej śmierci. Po śmierci Romana Halickiego w 1205 r. zaangażowany w  rozgrywki o tron halicki; uzyskał wpływ na księstwo włodzimierskie. W 1214 r. zawarto traktat polsko-węgierski, w myśl którego księstwo halickie miało stać się samodzielnym królestwem z węgierskim królewiczem Kolomanem i córką Leszka Salomeą na tronie, co osiągnięto w 1219 r. Kościół popierał rządy Leszka, a ten w 1207 r. wyraził zgodę na pierwszy kanoniczny wybór biskupa, którym został słynny kronikarz Wincenty Kadłubek. W  zamian za to papież Innocenty III przesłał bullę protekcyjną, uznającą Leszka za prawowitego księcia krakowskiego. Ten sam papież wydał jednak także bullę nakazującą polskim książętom przestrzeganie zasady senioratu, co podważało legalność rządów Leszka w Krakowie. W lipcu 1210 r. odbył się w Borzykowej synod połączony ze zjazdem książąt z udziałem Leszka, gdzie wystawiono wielki przywilej immunitetowy dla Kościoła. W 1215 r. w Wolborzu książęta pod przewodnictwem Leszka nadali Kościołowi drugi ważny immunitet. W 1218 r. w Sądowlu Leszek Biały spotkał się z  Henrykiem BrodatymWładysławem Laskonogim i ustalono, że władza nad Małopolską i Wielkopolską przejdzie na Leszka albo Laskonogiego, w zależności od tego, kto przeżyje drugiego, wszyscy trzej ponadto postanowili podjąć chrystianizację Prus. Leszek i Henryk zobowiązali się także do udziału w krucjacie, ale nie wypełnili tego (Leszek tłumaczył się tym, że w Ziemi Świętej nie ma piwa). W 1225 r. wrogi Leszkowi ród Gryfitów zaprosił na tron krakowski Henryka Brodatego, ten jednak najechał wtedy Ziemię Lubuską. Leszek został zamordowany w 1227 r. podczas zjazdu książąt w Gąsawie przez siepaczy księcia pomorskiego Światopełka. Miejsce pochówku Leszka Białego to katedra krakowska.

Portret Leszka Białego

Portret Leszka Białego
  Jesteś tutaj
Poczet władców Polski
46 biogramów królów i książąt Polski - od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego - opracowanych przez historyków warszawskich. Teksty te po raz pierwszy zostały opublikowane w multimedialnym programie "Poczet władców Polski" w 2000 r.

Leszek Biały (1186 - 1227)
  Spis
Spis władców
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach