Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Poczet władców Polski > Spis władców  
Leszek Czarny   (1240 - 1288)

Urodzony między 1240 a 1242 r., syn Kazimierza Konradowica, księcia Kujaw i ziemi łęczycko-sieradzkiej, oraz Konstancji, córki Henryka Pobożnego (zm. 1257 r.). Prawdopodobnie ok. 1260 r. Leszek znalazł się w obozie przeciwników ojca, wraz ze swym wujem, Siemowitem mazowieckim, księciem wielkopolskim Bolesławem Pobożnym i dziedzicem Krakowa, Bolesławem Wstydliwym. Kiedy Kazimierz walczył z Bolesławem Pobożnym o Ląd, a z Bolesławem Wstydliwym o Lelów, synowie jego wszczęli bunt i opanowali południowe obszary jego ziem. Leszek został udzielnym księciem dzielnicy sieradzkiej i związał się z Bolesławem Wstydliwym, który w  1265 r. miał go usynowić i ożenić z księżniczką ruską Gryfiną, siostrzenicą jego żony Kingi. W polityce zagranicznej Leszek pozostawał wierny prowęgierskiemu i antyczeskiemu kierunkowi Bolesława Wstydliwego, był także jego sojusznikiem w walce z książętami śląskimi. Natomiast jego żona, Gryfina, związała się z  Czechami. W 1271 r. doszło do zerwania małżeństwa, a otwarty konflikt między małżonkami trwał do 1275 r. Księżna oskarżyła Leszka o impotencję (faktycznie leczył się on u jednego z najznakomitszych medyków owych czasów, Mikołaja z Krakowa). Dopiero pośrednictwo Bolesława Wstydliwego doprowadziło do pojednania. W 1279 r. Bolesław zmarł bezpotomnie i zgodnie z jego wolą Leszek zasiadł na tronie krakowskim. W 1280 r. wojska Leszka pokonały pod Goślicami złożone z Tatarów i Jaćwingów oddziały księcia halickiego, Lwa, dwa lata później udało mu się odeprzeć najazd Jaćwingów, a w trzy lata później - Litwinów. Na przełomie 1287 i 1288 r. wycofał się on przed najazdem tatarskim na Węgry. W latach 1280-1281 Leszek wszedł w ostry konflikt z biskupem Pawłem z  Przemankowa, kwestionując niektóre nadania na rzecz Kościoła, poczynione przez jego poprzednika, Bolesława Wstydliwego. Biskup został uwięziony, co wywołało interwencję papieską, po której hierarchę uwolniono i miał on dostać spore odszkodowania. W 1285 r. przeciwko Leszkowi wystąpili zbrojnie możni (rody Starżów i Toporczyków), powołując na tron krakowski księcia mazowieckiego, Konrada II. Leszek ponownie uszedł na Węgry, gdzie zgromadził posiłki, dzięki którym pokonał pod Bogucicami Konrada i jego zwolenników. 30 września 1288 r. umarł bezpotomnie w  Krakowie, być może z powodu zarazy, wyznaczywszy na swego następcę księcia wrocławskiego, Henryka IV Probusa. Został pochowany w kościele dominikanów w  Krakowie. Podczas rządów w ziemi sieradzkiej zakładał miasta na prawie niemieckim i wspomagał rozwój wsi kolonizacyjnych. Uzyskawszy tron krakowski sprzyjał tamtejszemu mieszczaństwu, nadawał przywileje sądowe i gospodarcze dla Krakowa, Sandomierza i Buska, a także budował mury obronne. Pochowany w kościele dominikanów w Krakowie.

Portret Leszka Czarnego

Portret Leszka Czarnego
  Jesteś tutaj
Poczet władców Polski
46 biogramów królów i książąt Polski - od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego - opracowanych przez historyków warszawskich. Teksty te po raz pierwszy zostały opublikowane w multimedialnym programie "Poczet władców Polski" w 2000 r.

Leszek Czarny (1240 - 1288)
  Spis
Spis władców
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach