Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Poczet władców Polski > Spis władców  
Michał Korybut Wiśniowiecki   (1640 - 1673)

Urodził się 31 VII 1640 r., zmarł 10 XI 1673 r. Za wyborem Wiśniowieckiego na tron po abdykacji Jana Kazimierza przemawiała przede wszystkim świetność jego pochodzenia. Michał był synem pogromcy Chmielnickiego - Jaremy Wiśniowieckiego, a po matce wnukiem wielkiego kanclerza Jana Zamoyskiego. Wybrany na elekcji 19 VI 1669 r. król nie odziedziczył ani waleczności ojca, ani też mądrości i talentu politycznego dziada. Praktycznie władzę w państwie sprawował Andrzej Olszowski, podkanclerzy koronny. Krótkie panowanie Wiśniowieckiego upłynęło pod znakiem upokarzającego Rzeczypospolitą traktatu buczackiego z Turcją (1672) i zwalczających się frakcji - pro- i antyfrancuskiej, skupionych w dwu konfederacjach: gołąbskiej i szczebrzeszyńskiej. Królowi nie było dane doczekać zwycięstwa hetmana Sobieskiego pod Chocimiem. Michał Korybut zmarł w przeddzień bitwy. Został pochowany w katedrze na Wawelu.

Portret Michała Korybuta Wiśniowieckiego

Portret Michała Korybuta Wiśniowieckiego
  Jesteś tutaj
Poczet władców Polski
46 biogramów królów i książąt Polski - od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego - opracowanych przez historyków warszawskich. Teksty te po raz pierwszy zostały opublikowane w multimedialnym programie "Poczet władców Polski" w 2000 r.

Michał Korybut Wiśniowiecki (1640 - 1673)
  Spis
Spis władców
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach