Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Poczet władców Polski > Spis władców  
Mieszko I   (ok. 935 - 992)

Rok urodzenia ok. 935, zmarł 25 V 992 r., syn Siemomysła, od ok. 965 r. ożeniony z czeską księżniczką, z którą miał syna Bolesława, późniejszego króla polski, a po jej śmierci (977) żonaty od ok. 979 z córką margrabiego Dytryka z Marchii Północnej - byłą mniszką, Odą; od ok. 960 r. książę polski. Pierwsze wzmianki źródłowe na temat Mieszka pochodzą z okresu 963-4, kiedy to toczył walki z  Wieletami i sprzymierzonym z nimi zbuntowanym grafem saskim Wichmanem. Po niepowodzeniach w tej rywalizacji związał się on bliżej z Czechami, co zaowocowało poślubieniem w 965 r. czeskiej księżniczki Dobrawy. Stało się to z kolei wstępem do nawiązania stosunków ze Stolicą Apostolską, co doprowadziło w 966 r. do przyjęcia chrztu. Już jako sojusznik cesarza Ottona I i Czech kontynuował z powodzeniem w przyszłym roku walkę z Wieletami i Wichmanem i zajął część Pomorza. W 972 r. odparł w bitwie pod Cedynią natarcie margrabiego Hodona. Rok później po śmierci cesarza Ottona I wystąpił po stronie bawarskiego księcia Henryka Kłótnika przeciw Ottonowi II, a po śmierci jego z kolei w 983 r. raz jeszcze opowiedział się po stronie tego księcia, by potem uznać się na trwałe za sojusznika Ottona III. W 981 r. utracił Mieszko Grody Czerwieńskie na rzecz księcia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego. Ok. 990 r. wspomagany posiłkami cesarskimi odebrał zbrojnie Czechom Śląsk i ziemię Wiślan. Przed śmiercią w 992 r. podzielił kraj między Bolesława i małoletnich synów z drugiego małżeństwa. Pochowany w  katedrze w Poznaniu.

Portret Mieszka I

Portret Mieszka I
  Jesteś tutaj
Poczet władców Polski
46 biogramów królów i książąt Polski - od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego - opracowanych przez historyków warszawskich. Teksty te po raz pierwszy zostały opublikowane w multimedialnym programie "Poczet władców Polski" w 2000 r.

Mieszko I (ok. 935 - 992)
  Spis
Spis władców
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach