Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Poczet władców Polski > Spis władców  
Stanisław Leszczyński   (1677 - 1766)

Urodzony w 1677 r. Stanisław Leszczyński był przedstawicielem jednego z możniejszych rodów wielkopolskich. Wzorem innych ówczesnych magnatów w młodości odbył on podróż zagraniczną. W latach 1695-1696 odwiedził m.in. Niemcy, Francję i Włochy. Umożliwiło mu to nabranie ogłady, rozszerzenie horyzontów, a także poznanie elity zachodniej Europy. Będzie to miało dla Stanisława duże znaczenie po opuszczeniu Polski. Zanim jednak to nastąpiło, 3 X 1704 r. w Warszawie Leszczyński został koronowany na króla polskiego. Jego wybór nie był wynikiem wolnej elekcji, lecz rozkazu króla Szwecji Karola XII. Zajmujący duże połacie ziem polskich, Karol dążył do detronizacji aktualnego króla Polski - Augusta II Wettyna. Na rozkaz Karola część szlachty ogłosiła detronizację Wettyna i wybrała królem Stanisława Leszczyńskiego. Sposób dojścia do władzy nie przyniósł mu popularności, lecz z czasem szeregi jego zwolenników rosły. Zwycięstwo Rosji nad Szwecją w wojnie północnej oddaliły jednak od Leszczyńskiego rządy w Polsce. Tron odzyskał August II. Leszczyński opuścił kraj i zamieszkał w Szwecji. Kolejna okazja zdobycia tronu w  Polsce nadarzyła się po śmierci Augusta II w 1733 r. Stanisław uzyskał poparcie Francji, co spowodowane było m.in. koneksjami rodzinnymi (córka Leszczyńskiego - Maria już w  1725 r. poślubiła króla Francji, Ludwika XV). Niemal zgodnymi głosami szlachty Leszczyński wybrany został na króla Polski, nie zdołał się jednak utrzymać na tronie. Do Polski wkroczyły wojska rosyjskie i pod ich osłoną koronę zdobył August III Wettyn. Leszczyński musiał po raz kolejny uciekać z kraju. Po opuszczeniu Polski Stanisław udał się do Francji. Ludwik XV zatroszczył się o teścia i oddał mu we władanie Lotaryngię. Stanisław rządził w tym państwie aż do śmierci, która nastąpiła wskutek poparzeń 23 II 1766 r.

Portret Stanisława Leszczyńskiego

Portret Stanisława Leszczyńskiego
  Jesteś tutaj
Poczet władców Polski
46 biogramów królów i książąt Polski - od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego - opracowanych przez historyków warszawskich. Teksty te po raz pierwszy zostały opublikowane w multimedialnym programie "Poczet władców Polski" w 2000 r.

Stanisław Leszczyński (1677 - 1766)
  Spis
Spis władców
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach