Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Poczet władców Polski > Spis władców  
Wacław II   (1271 - 1305)

Urodzony 17 IX 1271 r., zmarł 21 VI 1305 r.; od 1278 r. król czeski, od 1291 r. książę krakowski, od 1300 r. król polski; syn Przemysła Ottokara II. W 1289 r. zhołdował księstwo bytomskie, a w 1291 r. cieszyńskie i opolskie. Powołując się na zapis swej ciotki Gryfiny, wdowy po Leszku Czarnym, wystąpił także z pretensjami do Krakowa, który udało mu się jeszcze w tym samym roku opanować. W 1292 r. wyparł Władysława Łokietka z Sandomierza i zmusił go do złożenia hołdu z ziemi sieradzkiej, brzeskiej i łęczyckiej. Po wygnaniu Łokietka z kraju zajął w 1300 r. Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie, a w Gnieźnie koronował się na króla Polski. Rok później przejął opiekę nad małoletnimi książętami legnicko-wrocławskimi, uzyskując wpływy na Śląsku, a w 1303 r. poślubił córkę Przemysła II, Ryksę Elżbietę, tworząc w ten sposób podstawy prawne do panowania w Wielkopolsce. Dokonał reorganizacji polskiej administracji, wprowadzając urząd starosty, sprzyjał miastom i dążył do utworzenia własnego stronnictwa wśród duchowieństwa polskiego na czele z Janem Muskatą poprzez obsadę stanowisk kościelnych. Zmarł nagle 21 VI 1305 r., pozostawiając tron jedynemu synowi Wacławowi III, który jednak zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, szykując się do wyprawy przeciw Władysławowi Łokietkowi. Pochowany w Pradze.

Portret Wacława II

Portret Wacława II
  Jesteś tutaj
Poczet władców Polski
46 biogramów królów i książąt Polski - od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego - opracowanych przez historyków warszawskich. Teksty te po raz pierwszy zostały opublikowane w multimedialnym programie "Poczet władców Polski" w 2000 r.

Wacław II (1271 - 1305)
  Spis
Spis władców
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach