Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Poczet władców Polski > Spis władców  
Władysław Herman   (1042 - 1102)

Urodzony między 1042 a 1044 r., zmarł 4 VI 1102 r.; młodszy syn Kazimierza Odnowiciela i księżniczki kijowskiej Dobroniegi Marii, córki Włodzimierza Wielkiego. Do czasu kryzysu panowania swego starszego brata Bolesława Śmiałego pozostawał na uboczu. Zawarł wtedy związek małżeński (żona bliżej nieznana), z  którego narodził się w 1070 r. syn Zbigniew. Niejasny jest udział Hermana w dziele pozbawieniu tronu Bolesława Śmiałego. Nic nie wskazuje, by Władysław stał na czele opozycji przeciw niemu i brał udział w spisku. Data objęcia przez niego rządów nie jest znana. Przeniósł główny ośrodek władzy z Krakowa do Płocka oraz nawiązał ponownie poprawne stosunki z Czechami. Zostało to potwierdzone zawarciem związku małżeńskiego z córką księcia czeskiego Judytą. Poprawie uległy tym samym stosunki z cesarzem Henrykiem IV. Około 1086 r. odnowił także Władysław przyjazne kontakty z dworem węgierskim. Sprowadził stamtąd do kraju swoją bratową i bratanka. Po śmierci księżnej Judyty w Boże Narodzenie 1086 r. pojął za żonę siostrę cesarza Henryka IV i wdowę po królu węgierskim Salomonie, Judytę Marię salicką. Jedyną akcją zaczepną podjętą przez Władysława były ataki na Pomorze w latach 1090-91. Za jego panowania ogromny wpływ na rządy uzyskał palatyn Sieciech. Jego przeciwnicy wywołali na Śląsku w 1093 r. bunt i postawili na jego czele pierworodnego syna Hermana, Zbigniewa. Władysław Herman wraz z Sieciechem przy udziale oddziałów czeskich i węgierskich stłumili bunt, ale Herman uznał Zbigniewa za prawowitego następcę i wydzielił mu Śląsk jako dzielnicę. Palatynem Zbigniewa na Śląsku został przywódca buntu komes Magnus. Jednakże za zgodą Hermana Sieciech zaatakował Zbigniewa i w 1096 r. pod Kruszwicą wziął go do niewoli, w której trzymał do maja 1097 r. Na mocy układu zawartego w  Gnieźnie, za wstawiennictwem biskupów i możnych Herman wydzielił Zbigniewowi Wielkopolskę, a swemu młodszemu synowi, pochodzącemu ze związku z Judytą czeską, Bolesławowi Krzywoustemu - przyznał Śląsk. Zbigniew i Bolesław, wspierani przez możnych, wszczęli ok. 1099-1100 r. bunt przeciw ojcu i zmusili go do wygnania Sieciecha. Utrzymano podział kraju, a do dzielnicy Bolesława dołączono Małopolskę. Przy Władysławie pozostało Mazowsze i władza zwierzchnia nad synami. Stan taki przetrwał do śmierci Hermana w 1102 r. Pochowano go w katedrze płockiej.

Portret Władysława Hermana

Portret Władysława Hermana
  Jesteś tutaj
Poczet władców Polski
46 biogramów królów i książąt Polski - od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego - opracowanych przez historyków warszawskich. Teksty te po raz pierwszy zostały opublikowane w multimedialnym programie "Poczet władców Polski" w 2000 r.

Władysław Herman (1042 - 1102)
  Spis
Spis władców
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach