Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Poczet władców Polski > Spis władców  
Władysław IV   (1595 - 1648)

Urodził się 9 VI 1595 r., zmarł 20 V 1648 r. Młodość Władysława upłynęła na nauce zarówno w Polsce, jak i podczas zagranicznych wojaży (odwiedził Wiedeń, Monachium, Antwerpię i Brukselę. Brał udział w wojnie moskiewskiej 1610 r. i w kolejnych wyprawach na wschód. Odwaga oraz "rycerska postawa" zyskały mu dużą popularność wśród szlachty. Elekcja po śmierci Zygmunta III (8 XI 1632 r.) była najspokojniejszą w dziejach Rzeczypospolitej. Władysław był jedynym kandydatem, do tego uzyskał poparcie cesarskie i papieskie. Wybór stał się więc praktycznie jedynie formalnością. Zawarty przez Władysława rozejm w  Sztumskiej Wsi ze Szwecją (1635 r.) dał Rzeczypospolitej dwa dziesięciolecia pokoju na północnej granicy. Na wschodzie Rzeczypospolitej trwały ciągłe walki z Moskwą. W 1637 r. wraz ze śmiercią Bogusława XIV wygasła dynastia książąt zachodniopomorskich. Ze spuścizny po nim Rzeczypospolitej udało się jedynie zająć okręg lęborski i bytowski. Władysław kontynuował zapoczątkowaną przez ojca politykę utrzymywania dobrych kontaktów z Habsburgami. Król też liczył na wydatną pomoc cesarza w odzyskaniu tronu szwedzkiego. Wyrazem tych związków był ślub Władysława z arcyksiężniczką Cecylią Renatą (1637 r.). Po jej śmierci król poślubił Ludwikę Marię Gonzagę de Nevers (1645 r.). Również przyszłej wojnie o tron szwedzki służyły plany sformowania polskiej floty wojennej. W 1635 r. Władysław doprowadził do zrównania w  prawach unitów i dysunitów, którzy nie przystąpili do unii brzeskiej. Pod koniec panowania króla zaczął ze zdwojoną siłą narastać problem kozacki. Tuż przed śmiercią króla wybuchło powstanie Chmielnickiego. Władysław IV pochowany został w katedrze na Wawelu.

Portret Władysława IV

Portret Władysława IV
  Jesteś tutaj
Poczet władców Polski
46 biogramów królów i książąt Polski - od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego - opracowanych przez historyków warszawskich. Teksty te po raz pierwszy zostały opublikowane w multimedialnym programie "Poczet władców Polski" w 2000 r.

Władysław IV (1595 - 1648)
  Spis
Spis władców
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach