Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Starożytna Grecja  
  Jesteś tutaj
Historia starożytnej Grecji
  Spis tematów
Historia starożytnej Grecji - spis tematów
  Pozostałe działy
Wirtualny Atlas Historyczny
Dzieje państw
Historia Polski
  Szukacz
   

K A L E N D A R I U M


    ok. 45 000-40 000 lat temu - Homo sapiens sapiens wyrusza z Afryki do południowo-wschodniej Azji i Europy
    ok. 20 000 lat temu - początek obecności człowieka w jaskini Frankthi w południowo-wschodniej Grecji     
ok. 10 000-8000 p.n.e. - przejście od epoki paleolitu do neolitu; początki rolnictwa i osiadłego trybu życia
    ok. 8000 p.n.e. - najstarsza osada obronna w Jerycho w Palestynie
    ok. 7000-6000 p.n.e. - w południowo-wschodniej Europie (także w Grecji) pojawia się rolnictwo i udomowione zwierzęta
    ok. 7000-5000 p.n.e. - w Grecji na żyznych równinach pojawiają się stałe osady
    ok. 4000-3000 p.n.e. - początki metalurgii miedzi w regionie bałkańskim

szczegóły...


    ok. 4500-2000 p.n.e. - przybycie ludów indoeuropejskich do Europy (?)
    ok. 3000-2000 p.n.e. - rozwój śródziemnomorskiej wielokulturowości
    ok. 3000-2500 p.n.e. - na Bałkanach i na Krecie pojawia się metalurgia brązu
    ok. 2200 p.n.e. - powstanie najstarszych pałaców kultury minojskiej
    ok. 2000 p.n.e. - zniszczenia widoczne na wielu stanowiskach europejskich
    ok. 1700 p.n.e. - trzęsienia ziemi niszczą wczesne pałace kreteńskie
    ok. 1600-1500 p.n.e. - groby szybowe w Mykenach na lądzie greckim
    ok. 1500-1450 p.n.e. - najstarsze mykeńskie groby tolosowe
    ok. 1400 p.n.e. - powstanie najstarszych pałaców mykeńskich
    ok. 1370 p.n.e. - zniszczenie pałacu w Knossos
    ok. 1300-1200 p.n.e. - szczytowy okres rozwoju kultury pałaców mykeńskich
    ok. 1200 p.n.e. - niepokoje w basenie Morza Egejskiego
    ok. 1000 p.n.e. - ostateczne zniszczenie kultury pałaców mykeńskich

szczegóły...przed ok. 1000 p.n.e. - zniszczenie wszystkich ważnych, poza Atenami, stanowisk mykeńskich
    ok. 1000 - ok. 900 p.n.e. - okres najgłębszej zapaści ekonomicznej, wyludnienia i zmniejszenia produkcji rolnej
    900-800 p.n.e. - początki odrodzenia rolnictwa; wzrost zaludnienia; początki wytwarzania żelaznych narzędzi i broni
    ok. 800 p.n.e. - kontakty handlowe Greków z el-Mina w Syrii
    776 p.n.e. - pierwsze igrzyska olimpijskie
    ok. 775 p.n.e. - Eubejczycy zakładają handlowe emporium na Ischii w Zatoce Neapolitańskiej
    ok. 750-700 p.n.e. - spisanie poematów Homera; Grecy powtórnie zaczynają posługiwać się pismem, przejmując alfabet od Fenicjan i wprowadzając do niego samogłoski; twórczość Hezjoda; wyrocznia Apollona w Delfach jest już sławna

szczegóły...przed 750 p.n.e. - Fenicjanie zakładają kolonie na zachodnich wybrzeżach Morza Śródziemnego, między innymi w Kadyksie (w dzisiejszej Hiszpanii)
    ok. 750 p.n.e. - początek organizacji przestrzennej i społecznej greckich poleis
    ok. 750-550 p.n.e. - Grecy zakładają kolonie w całym basenie Morza Śródziemnego
    ok. 700-650 p.n.e. - upowszechnienie w świecie greckim uzbrojenia hoplity
    ok. 600 p.n.e. i później - upowszechnienie niewolnictwa

szczegóły...ok. 730-710 p.n.e. - Spartanie najeżdżają Messenię; pierwsza wojna messeńska
    ok. 657 p.n.e. - Kypselos zostaje tyranem w Koryncie
    ok. 640-630 p.n.e. - Spartanie najeżdżają Messenię; druga wojna messeńska. W Atenach rozwinęła się już zapewne wczesna faza ustroju demokratycznego
    ok. 632 p.n.e. - w Atenach Kylon podejmuje nieudaną próbę przewrotu i ustanowienia tyranii
    ok. 630 p.n.e. - na Lesbos przychodzi na świat Safona
    625 p.n.e. - umiera Kypselos; tyranem Koryntu zostaje jego syn Periander
    ok. 625-545 p.n.e. - czas życia Talesa z Miletu
    621 p.n.e. - w Atenach spisanie praw przez Drakona
    ok. 610-540 p.n.e. - czas życia Anaksymandra z Miletu
    594 p.n.e. - w Atenach Solon reformuje prawa, co ma położyć kres społecznym niepokojom
    ok. 580-480 p.n.e. - czas życia Ksenofanesa z Kolofonu
    546 p.n.e. - w Atenach za trzecią próbą Pizystrat zostaje tyranem
    ok. 540 p.n.e. - początek tyranii na Samos
    ok. 530 p.n.e. - Pitagoras emigruje z Samos do południowej Italii
    527 p.n.e. - w Atenach umiera Pizystrat; władzę tyrańską przejmują jego synowie
    510 p.n.e. - za sprawą rodu Alkmeonidów i przy pomocy Spartan Ateny uwalniają się od tyranii
    508 p.n.e. - początek reform Klejstenesa

szczegóły...499 p.n.e. - początek powstania jońskiego
    494 p.n.e. - ostateczne stłumienie powstania przez Persów
    490 p.n.e. - Dariusz wysyła armię przeciw Atenom; bitwa pod Maratonem
    483 p.n.e. - odkrycie dużych złóż srebra w Attyce; Ateńczycy na wniosek Temistoklesa rozpoczynają budowę wielkiej floty
    482 p.n.e. - wygnanie Arystydesa (w roku 480 p.n.e. pozwolono mu wrócić do ojczyzny)
    480 p.n.e. - Kserkses na czele wielkiej armii najeżdża Grecję; bitwy pod Termopilami i Salaminą
    479 p.n.e. - bitwy pod Platejami w Beocji oraz pod Mykale w Anatolii
    478 p.n.e. - Pauzaniasz dowódcą sił greckich w walce z Persami
    477 p.n.e. - Ateny przejmują przywództwo sojuszu greckich poleis; powstanie ateńskiej symmachii (Związku Morskiego)
    475 p.n.e. - Kimon sprowadza do Aten prochy Tezeusza
    465 p.n.e. - trzęsienie ziemi pustoszy Lakonię i prowadzi do wybuchu powstania helotów w Messenii
    465-463 p.n.e. - Tazos podejmuje próbę wystąpienia ze Związku Morskiego
    462 p.n.e. - Kimon prowadzi armię ateńską na pomoc Spartanom, Spartanie pomoc odrzucają
    461 p.n.e. - w Atenach reformy Efialtesa wzmacniają ustrój demokratyczny
    lata pięćdziesiąte - pomiędzy Atenami a Spartą narasta wrogość; Ateny wprowadzają wynagrodzenie wypłacane sędziom i urzędnikom
    454 p.n.e. - w wojnie z Persją Ateny i ich sojusznicy ponoszą ciężką klęskę w Egipcie; przeniesienie skarbca Związku Morskiego z Delos do Aten
    451 p.n.e. - uchwalenie Peryklesowego prawa o obywatelstwie
    450 p.n.e. - kres zamorskich ekspedycji przeciw Persom podejmowanych przez Związek Morski
    447 p.n.e. - zapoczątkowanie wielkiego programu budowlanego w Atenach
    446-445 p.n.e. - Ateny i Sparta zawierają pokój trzydziestoletni
    443 p.n.e. - wygnanie głównego rywala Peryklesa
    441-439 p.n.e. - Samos podejmuje próbę wystąpienia ze Związku Morskiego
    lata trzydzieste - narastające napięcie w stosunkach pomiędzy Spartą a Atenami grozi wybuchem wojny

szczegóły...ok. 458 p.n.e. - w Atenach Ajschylos wystawia trylogię Oresteja, w której skład wchodzą tragedie Agamemnon, OfiarniceEumenidy
    ok. 450 p.n.e. - Ateny odwiedza po raz pierwszy sofista Protagoras ok. 447 p.n.e. - Sofokles wystawia Ajasa
    444 p.n.e. - Protagoras układa prawa dla nowej kolonii w Thurioj w południowej Italii
    ok. 441 p.n.e. - Sofokles wystawia Antygonę
    431 p.n.e. - Eurypides wystawia Medeę
    lata trzydzieste - narastające napięcie w stosunkach pomiędzy Atenami a Spartą grozi wybuchem konfliktu

szczegóły...433 p.n.e. - spór Aten z Koryntem o dawną kolonię Koryntu
    432 p.n.e. - Ateny nakładają sankcje gospodarcze na Megarę
    431 p.n.e. - początek wojny; pierwszy spartański najazd na Attykę i morskie wypady Aten na Peloponez
    430 p.n.e. - w Atenach wybucha epidemia
    429 p.n.e. - Perykles ofiarą epidemii
    425 p.n.e. - pod Pylos Ateńczycy pod wodzą Kleona biorą do niewoli spartańskich
    hoplitów; Arystofanes wystawia w Atenach komedię Acharniacy
    424 p.n.e. - Arystofanes wystawia Rycerzy
    422 p.n.e. - Kleon i Brasidas giną w bitwie pod Amfipolis
    421 p.n.e. - pokój Nikiasza przywraca sytuację sprzed wybuchu wojny
    418 p.n.e. - za namową Alkibiadesa Ateny powracają do polityki wrogości; porażka pod Mantineją
    416 p.n.e. - Ateny atakują Melos
    415 p.n.e. - wyrusza ateńska wyprawa przeciw Syrakuzom; oskarżony o świętokradztwo Alkibiades ucieka do Sparty
    414 p.n.e. - Arystofanes wystawia Ptaki
    413 p.n.e. - Spartanie zakładają stałą bazę w Dekelei w Attyce; klęska sił ateńskich na Sycylii
    411 p.n.e. - władza w Atenach przechodzi tymczasowo w ręce oligarchii; Arystofanes wystawia Lizystratę
    405 p.n.e. - klęska Aten w bitwie pod Ajgospotamoj
    404 p.n.e. - Ateny kapitulują przed spartańską armią dowodzoną przez Lizandra
    404-403 p.n.e. - terror rządów Trzydziestu Tyranów
    403 p.n.e. - obalenie Trzydziestu Tyranów i restauracja ustroju demokratycznego
    399 p.n.e. - śmierć Sokratesa
    ok. 393 p.n.e. - zakończenie odbudowy ateńskich Długich Murów

szczegóły...lata dziewięćdziesiąte - lata siedemdziesiąte IV wieku p.n.e. - kampanie Sparty najpierw w Anatolii, potem w Grecji
    386 p.n.e. - pokój królewski pomiędzy Spartą a Persją
    377 p.n.e. - odbudowa ateńskiego Związku Morskiego
    371 p.n.e. - Sparta ponosi klęskę w bitwie pod Leuktrami w Beocji
    370 p.n.e. - w zamachu ginie Jazon, tyran Feraj w Tessalii
    362 p.n.e. - bitwa pod Mantineją: Spartanie zostają pobici przez armię tebańską, która jednak wychodzi z walki bardzo osłabiona
    359 p.n.e. - Filip II wstępuje na tron Macedonii
    357-355 p.n.e. - Drugi Związek Morski pogrąża się w wojnie wewnętrznej
    338 p.n.e. - Filip II pokonuje sprzymierzone siły greckie w bitwie pod Cheroneją i zakłada Związek Koryncki
    336 p.n.e. - Filip pada ofiarą zamachu; na tron wstępuje jego syn Aleksander, przyszły Aleksander Wielki
    334 p.n.e. - Aleksander uderza na państwo perskie i odnosi zwycięstwo w bitwie nad Granikiem, rzeką w północno-zachodniej Anatolii
    333 p.n.e. - Aleksander zwycięża w bitwie pod Issos w południowo-wschodniej Anatolii
    332 p.n.e. - Tyr (miasto na wybrzeżu dzisiejszego Libanu) po długim oblężeniu zostaje zdobyty przez Aleksandra
    331 p.n.e. - Aleksander zajmuje Egipt i zakłada Aleksandrię; zwycięstwo w bitwie pod Gaugamelą
    329 p.n.e. - Aleksander dociera do Baktrii (dzisiejszy Afganistan)
    327 p.n.e. - Aleksander poślubia baktryjską księżniczkę Roksanę
    326 p.n.e. - bunt w armii Aleksandra nad rzeką Hyfasis w Indiach
    324 p.n.e. - Aleksander powraca do Persji po morderczym marszu poprzez pustynie Gedrozji (dzisiejszy południowy Iran)
    323 p.n.e. - Aleksander umiera w Babilonie
    322 p.n.e. - umiera Arystoteles

szczegóły...ok. 320-301 p.n.e. - macedońscy wodzowie, Antygon i jego syn Demetrios, usiłują stworzyć wielkie królestwo w Grecji, Macedonii i na Bliskim Wschodzie
    310 p.n.e. - zamordowanie Aleksandra, syna Aleksandra Wielkiego, ostatniego potomka królewskiej dynastii macedońskiej; w Atenach Zenon zakłada filozoficzną szkołę stoików
    307 p.n.e. - swoją szkołę filozoficzną zakłada w Atenach Epikur
    306-304 p.n.e. - diadochowie ogłaszają się królami
    303 p.n.e. - Seleukos odstępuje wschodnią część swojego królestwa indyjskiemu królowi Czandragupcie
    301 p.n.e. - Antygon ponosi klęskę i ginie w bitwie pod Ipsos w Anatolii
    300 p.n.e. - w Aleksandrii król Ptolemeusz I zakłada Muzeum
    ok. 284-281 p.n.e. - w południowej Grecji powstaje Związek Achajski
    279 p.n.e. - Galowie najeżdżają Macedonię i Grecję
    263-241 p.n.e. - panowanie Eumenesa I, założyciela niezależnego królestwa Attalidów ze stolicą w Pergamonie
    256 p.n.e. - Aśoka, król z indyjskiej dynastii Mauriów, ogłasza swe buddyjskie posłanie skierowane do Greków
    239-130 p.n.e. - istnienie niezależnego królestwa Greków w Baktrii, na terenach dzisiejszego Afganistanu
    238-227 p.n.e. - Attalos I, król z dynastii Attalidów, odpiera najazd Galów i osadza ich w krainie zwanej od tego czasu Galacją
    214-205 p.n.e. - Filip V, król Macedonii, toczy pierwszą wojnę z Rzymianami, którzy w przyszłości staną się panami Macedonii, Grecji, Egiptu i Bliskiego Wschodu
    167 p.n.e. - Antioch IV przemocą wprowadza posąg syryjskiego boga Baala do jerozolimskiej Świątyni
    30 p.n.e. - śmierć Kleopatry VII, królowej Egiptu, ostatniej niezależnej władczyni hellenistycznego świata

szczegóły... 
[góra strony]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach