Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Starożytna Grecja  
  Jesteś tutaj
Historia starożytnej Grecji
Prehistoria ziem greckich
  Spis tematów
Historia starożytnej Grecji - spis tematów
  Pozostałe działy
Wirtualny Atlas Historyczny
Dzieje państw
Historia Polski
  Szukacz
   

Prehistoria ziem greckich

Przed rewolucją neolityczną
Życie codzienne w epoce neolitu
Specjalizacja pracy
Przyczyny rozwoju technologii i technikiPrehistoria ziem greckich (okres przed powstaniem źródeł pisanych) jest częścią pradziejów europejskich, które sięgają swymi początkami wędrówki człowieka opuszczającego kontynent afrykański. Prehistoria człowieka na ziemiach greckich zaczyna się więc dziesiątki tysięcy lat temu, w drugiej części epoki kamienia - nazwanej tak, ponieważ ludzie wówczas żyjący używali kamienia, obok kości i drewna, jako surowca do wytwarzania narzędzi i broni; nie umiano jeszcze wówczas łączyć tych materiałów z metalem. Ważniejsze jest jednak, że ludzie nie potrafili uprawiać ziemi. Kiedy człowiek opanował tę umiejętność - co stało się mniej więcej przed dziesięcioma, może dwunastoma tysiącami lat - wprowadził do swojego życia ogromne zmiany i jednocześnie zaczął w sposób nieznany wcześniej oddziaływać na otoczenie naturalne.

Przemiany te powoli otwierały drogę do wykształcenia się ośrodków miejskich i do powstania pierwszych państw (przez państwo rozumiemy grupę ludzi zamieszkujących określone terytorium i posiadających wykształcony system regulacji prawnych i sprawowania władzy). Te nowe formy organizacji rozwinęły się najpierw wśród ludów zamieszkujących Bliski Wschód, a dopiero później pojawiły się w Europie. Cywilizacje tego rodzaju powstały wcześnie także w Indiach, Chinach i w obu Amerykach. Czy jednak za każdym razem był to proces samoistny, czy też pomiędzy owymi cywilizacjami istniały jakieś wzajemne związki - nie sposób dziś jednoznacznie rozstrzygnąć. W Europie rozwój ten dokonywał się poprzez przyjmowanie pewnych wzorców z Bliskiego Wschodu i jednoczesne lokalne innowacje. Przełomową zmianą w tym długotrwałym procesie było zapoczątkowanie uprawy roli i rozpowszechnienie związanej z nią technologii.    ok. 45 000-40 000 lat temu - Homo sapiens sapiens wyrusza z Afryki do południowo-wschodniej Azji i Europy
    ok. 20 000 lat temu - początek obecności człowieka w jaskini Frankthi w południowo-wschodniej Grecji     
ok. 10 000-8000 p.n.e. - przejście od epoki paleolitu do neolitu; początki rolnictwa i osiadłego trybu życia
    ok. 8000 p.n.e. - najstarsza osada obronna w Jerycho w Palestynie
    ok. 7000-6000 p.n.e. - w południowo-wschodniej Europie (także w Grecji) pojawia się rolnictwo i udomowione zwierzęta
    ok. 7000-5000 p.n.e. - w Grecji na żyznych równinach pojawiają się stałe osady
    ok. 4000-3000 p.n.e. - początki metalurgii miedzi w regionie bałkańskim 
[góra strony]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach