Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Starożytna Grecja  
  Jesteś tutaj
Historia starożytnej Grecji
Epoka Archaiczna
Rozwój polis
  Spis tematów
Historia starożytnej Grecji - spis tematów
  Pozostałe działy
Wirtualny Atlas Historyczny
Dzieje państw
Historia Polski
  Szukacz
   

Epoka Archaiczna

Charakterystyka polis
Wczesna kolonizacja
Kształtowanie się polis
Biedni a obywatelstwo
Niewolnictwo
Dom i małżeństwo


Rozwój polis

W epoce archaicznej w Grecji ostatecznie ukształtowała się forma ustrojowa miasta-państwa (polis), która miała się w przyszłości ogromnie rozpowszechnić i odegrać wielką rolę w historii świata starożytnego. Termin "epoka archaiczna" oznaczający okres greckiej historii pomiędzy mniej więcej 750 a 500 rokiem p.n.e. wywodzi się z historii sztuki. Badacze greckiej sztuki, stosując kryteria estetyczne, które dzisiaj nie są już tak powszechnie akceptowane, uznali styl dzieł z tego okresu za bardziej staroświecki, archaiczny właśnie, niż realistyczny styl następnej epoki (V i IV wieku p.n.e.), którą nazwali okresem klasycznym, ponieważ uważali, że wtedy właśnie powstały wzorce piękna. Na przykład rzeźbiarze doby archaicznej tworzyli posągi przedstawiające postacie stojące sztywno i patrzące prosto przed siebie; ich dzieła przypominały egipską rzeźbę statuaryczną. Rzeźby powstałe w okresie klasycznym ukazywały ludzi przybierających znacznie bardziej zróżnicowane pozy.

Odłóżmy jednak na bok rozważania na temat sztuki. W epoce archaicznej w ustroju społecznym i politycznym Grecji nasilają się przemiany, które rozpoczęły się dużo wcześniej, jeszcze w Wiekach Ciemnych, i doprowadziły do powstania polis. Zorganizowana wokół instytucji obywatelstwa grecka polis obejmowała obywateli - mężczyzn i kobiety - ich dzieci, osiadłych cudzoziemców i niewolników, tak należących do poszczególnych obywateli, jak i stanowiących własność państwa jako całości. Była to więc wspólnota o złożonym charakterze, składająca się z ludzi o różnym statusie prawnym i społecznym. Jedną z najbardziej godnych uwagi cech polis była tendencja do rozszerzania zasięgu obywatelstwa i związanych z nim praw politycznych nawet na najbiedniejszych wolno urodzonych członków społeczności. Chociaż ich życie często nie różniło się pod względem materialnym od życia niewolników, rozróżnienie pomiędzy obywatelami a nie-obywatelami dodawało znaczenia osobistej wolności. Status cieszących się nią ludzi był wyższy niż status niewolnych mieszkańców polis i na stałe w niej przebywających cudzoziemców.


przed 750 p.n.e. - Fenicjanie zakładają kolonie na zachodnich wybrzeżach Morza Śródziemnego, między innymi w Kadyksie (w dzisiejszej Hiszpanii)
    ok. 750 p.n.e. - początek organizacji przestrzennej i społecznej greckich poleis
    ok. 750-550 p.n.e. - Grecy zakładają kolonie w całym basenie Morza Śródziemnego
    ok. 700-650 p.n.e. - upowszechnienie w świecie greckim uzbrojenia hoplity
    ok. 600 p.n.e. i później - upowszechnienie niewolnictwa
 
[góra strony]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach