Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Starożytna Grecja  
  Jesteś tutaj
Historia starożytnej Grecji
Kultura i społeczeństwo Aten w epoce klasycznej
Ateński złoty wiek
  Spis tematów
Historia starożytnej Grecji - spis tematów
  Pozostałe działy
Wirtualny Atlas Historyczny
Dzieje państw
Historia Polski
  Szukacz
   

Kultura i społeczeństwo Aten w epoce klasycznej

Religia grecka
Tragedia ateńska a życie publiczne
Życie kobiet w Atenach
Przygotowanie Ateńczyków do życia publicznego
Nowe idee


Ateński złoty wiek

W dziejach starożytnej Grecji dominacja Aten w żadnej innej epoce nie wydaje nam się tak wyraźna jak w epoce klasycznej, okresie obejmującym wieki V i IV p.n.e. Ważniejszy jest niewątpliwie wiek V. Rozwój gospodarczy i dokonania kulturalne Aten w połowie V wieku zaowocowały okresem, który nazywany jest Złotym Wiekiem. Stan zachowania dostępnych nam źródeł, które w większości pochodzą z Aten, wraz z powszechnym zainteresowaniem pozostałościami wspaniałej ateńskiej architektury, uważanymi często za symbol kultury greckiej, powodują, że historia Grecji tej epoki staje się historią Aten. Należy koniecznie pamiętać o tych ograniczeniach, aby uniknąć pułapki utożsamiania Grecji z Atenami, kiedy mówi się o dziejach V i IV wieku p.n.e.

Trzeba jeszcze w tym miejscu dodać, że wybitna rola Aten w dziejach Grecji epoki klasycznej nie była w żadnym razie przypadkowa, lecz, przeciwnie, stanowiła konsekwencję ogromnych przemian, jakie zaszły w życiu kulturalnym i społecznym tej polis w V wieku p.n.e. Najważniejsze aspekty ateńskiego życia pozostały jednak nie zmienione. Wynikiem takiego stanu rzeczy była specyficzna mieszanina nowego i starego, prowadząca do powstawania silnych napięć, zarówno pożytecznych, jak i destrukcyjnych. Rozkwitła tragedia, której autorzy poruszali wobec szerokiej rzeszy odbiorców najważniejsze kwestie etyczne dotyczące wspólnoty. W V wieku p.n.e. pojawiła się nieznana wcześniej i gorsząca tradycjonalistów forma edukacji wywodzących się z zamożnych rodów młodzieńców, których ambicje koncentrowały się wokół działalności publicznej. Dla kobiet z wyższych warstw społecznych udział w życiu publicznym był bardzo ograniczony nakazami skromności. Nie uczestniczyły one zupełnie w wydarzeniach politycznych, stanowiących często główny przedmiot zainteresowania ich mężów. Paradoksalnie ściślejszy kontakt z życiem wspólnoty utrzymywały kobiety z niższych warstw, ponieważ musiały pracować zarobkowo. Wzajemne oddziaływanie tego, co nowe, i tego, co stare, przyczyniało się do powstawania napięć nie dających się jednak zbyt silnie we znaki, przynajmniej do czasów wojny peloponeskiej, która przywiodła ateńską społeczność na skraj przepaści. Wszystkie te przemiany widzieć trzeba na tle tradycyjnej greckiej religii, obecnej w każdym aspekcie życia publicznego i prywatnego.


 
[góra strony]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach