Historia
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Historia > Starożytna Grecja  
  Jesteś tutaj
Historia starożytnej Grecji
Okres hellenistyczny
Przemieszczanie się kultury greckiej
  Spis tematów
Historia starożytnej Grecji - spis tematów
  Pozostałe działy
Wirtualny Atlas Historyczny
Dzieje państw
Historia Polski
  Szukacz
   

Okres hellenistyczny

Powstanie państw hellenistycznych
System obrony i administracji państw hellenistycznych
Społeczeństwo i gospodarka państw hellenistycznych
Literatura i sztuka hellenizmu
Nowe prądy w filozofii i naukach przyrodniczych
Religie hellenistyczne


Przemieszczanie się kultury greckiej

Termin "hellenizm" powstał w XIX wieku. Oznacza on okres dziejów Grecji i Bliskiego Wschodu trwający od śmierci Aleksandra Wielkiego w 323 roku p.n.e. do śmierci ostatniej władczyni Egiptu wywodzącej się z dynastii macedońskiej, Kleopatry VII, w roku 30 p.n.e. Wczesny okres hellenistyczny to epoka tworzenia się nowej formy monarchii, na którą złożyły się tradycje macedońskie i bliskowschodnie. Monarchia ta stała się dominującą formą ustroju politycznego we wschodniej części Śródziemnomorza po przedwczesnej śmierci Aleksandra. Hellenistyczne królestwa założyli wodzowie Aleksandra, którzy ogłosili się monarchami, pomimo że nie byli spokrewnieni z żadną królewską dynastią i nie posiadali żadnych historycznych praw do zajmowanych ziem. Jedynym uzasadnieniem objęcia przez nich władzy była ich militarna siła, prestiż i ambicje.

Świat "hellenistyczny", powstały na skutek podbojów Aleksandra, to świat w pewnym sensie kosmopolityczny, świat wymieszanych idei społecznych i kulturowych, łączący w sobie tradycję helleńską (czyli grecką) z lokalnymi tradycjami poszczególnych krain Bliskiego Wschodu. Hellenistyczni władcy chętnie podtrzymywali te procesy, osiedlając Greków wewnątrz lokalnych społeczności i zakładając nowe miasta wedle greckich praw i obyczaju. Grecy osiedlali się przede wszystkim w miastach, tak więc greckie idee i tradycje wywierały największy wpływ na miejską populację Egiptu i południowo-zachodniej Azji. Mieszkańcy wsi, z rzadka tylko odwiedzający miasta, mieli z nimi znacznie mniejszy kontakt. Ponieważ monarchowie faworyzowali grecką kulturę, przyswajały ją sobie także elity nowo powstałych państw, niezależnie od swojego pochodzenia. Równocześnie jednak kultura grecka, przenoszona do wielu nowych miejsc, ulegała znacznym przeobrażeniom.


 
[góra strony]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach