Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń I, Wersy 1-50


        Gniew, Bogini, opiewaj Achilla, syna Peleusa,
   zgube niosący i kleski nieprzeliczone Achajom,
   co do Hadesu tak wiele dusz bohaterów pote?nych
   strąci3, a cia3a ich wyda3 na pastwe sepom drapie?nym
5   oraz psom g3odnym. Tak Dzeusa dokonywa3a sie wola.
   Zw3aszcza od dnia, gdy w niezgodzie przeciwko sobie staneli
   w3adca narodów Atryda i bogom równy Achilles.
        Który to z bogów do waśni wzajemnej obu podburzy3?
   Dzeusa i Leto syn, bowiem na króla ten rozgniewany
10   zes3a3 zaraze na wojsko, gine3y ca3e narody.
   Mści3 sie za swego kap3ana, Chryzesa, któremu Atryda
   czci nie okaza3. Pod lotne ów przyby3 okrety Achajów,
   aby swą córke uwolnia, i okup niós3 niezmierzony,
   w rekach na berle z3ocistym trzymając b3agalny wieniec
15   w dal godzącego Apolla, i prosi3 wszystkich Achajów,
   a naj?arliwiej Atrydów, którzy przewodzą narodom:
        "Mo?ni Atrydzi i w pieknych nagolenicach Achaje, !
   Niech?e wam dadzą bogowie, mieszkancy pa3aców Olimpu,
   zburzya Pryjama gród oraz w zdrowiu do domów powrócia,
20   ale oddajcie mi dziecko kochane i okup przyjmijcie,
   czcząc syna Dzeusa, Apolla, co z dala godzi niechybnie".
        Wszyscy Achaje z radością tym s3owom wnet przyklasneli,
   by kap3anowi okazaa cześa i wziąa okup wspania3y,
   lecz nie po myśli to by3o Agamemnona Atrydy -
25   starca ze z3ością odprawi3, twardymi 3ając s3owami:
        "Obym cie, starcze, nie zdyba3 przy wydrą?onych okretach
   b3ąkającego sie teraz, czy pó1niej, gdybyś powróci3,
   wtedy cie ber3o i wieniec boga nie zdo3a ocalia.
   Córki ci twej nie uwolnie, starośa ją raczej doścignie
30   w Argos, w mym domu rodzinnym, daleko od jej ojczyzny.
   Tam przy warsztacie staa bedzie tkackim i 3o?e me dzielia.
   Precz wiec, nie dra?nij mnie d3u?ej, je?eli zdrowy chcesz wrócia!".
        Tak powiedzia3. Zatrwo?y3 sie starzec i s3ów tych us3ucha3.
   Szed3 wzd3u? wybrze?a i milcza3 w poszumie morza huczącym.
35   Potem ju?, idąc samotnie, upraszaa zaczą3 ?arliwie
   w3adce Apolla, co synem Latony jest pieknow3osej:
        "Us3ysz mnie dziś, Srebrno3uki, który nad Chryzą panujesz,
   Kille najświetszą i Tened pote?ną d3onią os3aniasz!
   Panie Smintejski, je?eli świątynie kiedy ci wznios3em
40   mi3ą, je?elim ci spala3 w ofierze ud1ce tuczonych
   cielców i koz3ów - ty mego b3agania teraz wys3uchaj:
   pomścij sie swymi strza3ami za moje 3zy na Danajach".
        Tak powiedzia3, b3agając. Wys3ucha3 go Fojbos Apollon.
   Zstąpi3 ze szczytów Olimpu z sercem od gniewu wzburzonym,
45   3uk przewiesiwszy przez ramie i ko3czan z dwóch stron zamkniety.
   Strza3y d1wiekne3y na barkach rozgniewanego okrutnie,
   gdy sie poruszy3. Do nocy by3 nadchodzącej podobny.
   Siad3 od okretów daleko i pierwszą wypuści3 strza3e.
   Ozwa3 sie d1wiekiem straszliwym srebrzysty 3uk Apollona.
50   Najpierw skierowa3 swe groty na rącze psy i na mu3y,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń I
Zaraza.Gniew
Wersy 1-50
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach