Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń I, Wersy 51-100


   potem ją3 ostre pociski miotaa na ludzi śmiertelnych.
   Stosy bez przerwy p3one3y ?a3obne nieprzeliczone.
        Dziewiea dni strza3y miotane przez boga na obóz pada3y,
   dnia dziesiątego Achilles zawezwa3 wojsko na rade.
55   Hera te myśl mu podda3a, bia3oramienna bogini,
   troską przejeta na widok umierających Danajów.
   Kiedy nadeszli ju? wszyscy i t3umnie sie zgromadzili,
   powsta3 wśród nich i g3os zabra3 o szybkich nogach Achilles:
        "Myśle, Atrydo, ?e teraz stąd cofnąa sie ju? nale?y
60   oraz do domów powrócia, je?eli umkniemy śmierci,
   wojna pospo3u z zarazą wyniszcza bowiem Achajów.
   Ale spytajmy wpierw jeszcze kap3ana albo wró?bite,
   albo t3umacza snów - bywa, ?e Dzeus sam wieszczy sen zsy3a -
   niech?e nam powie, dlaczego dreczy nas Fojbos Apollon.
65   Czy?by za ślub niespe3niony czy brak hekatomby sie gniewa3?
   Mo?e uczczony ofiarą z owiec wybranych i koz3ów,
   zechce 3askawie zag3ade straszliwą od nas odwrócia".
        Tak powiedzia3 i usiad3, a wtedy z miejsca sie podniós3
   Kalchas, Testora syn; spośród wró?bitów by3 najprzedniejszy.
70   Wiedzia3 on wszystko: co by3o, co jest i co kiedyś sie stanie.
   Przecie? to on do Ilionu okrety przywiód3 Achajów
   jasnowidzenia potegą. Da3 mu ją Fojbos Apollon.
   Pe3en rozwagi g3os zabra3 i teraz, i tak powiedzia3:
        "Mi3y Dzeusowi Achillu, kaza3eś mi wyt3umaczya
75   gniew pote?nego Apolla, co z dala trafia niechybnie.
   Powiem ci to, a ty rozwa? i daj mi swe przyrzeczenie,
   ?e mi pomocy udzielisz s3owami i reką w potrzebie.
   Mniemam ja bowiem, ?e wzbudze gniew me?a, co gro1nie przewodzi
   wszystkim Argiwom i sk3ania do pos3uszenstwa Achajów.
80   Zawsze król bowiem góruje nad ni?szym od siebie cz3owiekiem,
   nawet chocia?by na razie swój gniew powściągnąa potrafi3,
   w z3ości trwaa bedzie i nadal, a? wreszcie zemsty dokona
   w piersi ukrytej. Przyrzeknij, ?e wtedy bedziesz mnie broni3".
        Na to mu tak odpowiedzia3 o szybkich nogach Achilles:
85        "Śmia3o o boskich wyrokach opowiedz, gdy są ci wiadome,
   klne sie albowiem, Kalchasie, na Dzeusa potomka, Apolla,
   wszak?e go czcisz, objawiając boskie wyroki Danajom,
   ?e za ?ywota mojego, dopóki ziemie oglądam,
   przy wydrą?onych okretach gwa3townej nie wzniesie d3oni
90   nikt wśród Danajów na ciebie - sam nawet wódz Agamemnon,
   ten, co sie teraz przechwala, ?e pośród nas jest najpierwszy".
        Nabra3 odwagi wró?bita bez skazy i tak powiedzia3:
        "Bóg nie za ślub niespe3niony i brak hekatomby sie gniewa,
   ale za swego kap3ana; nie uczci3 go Agamemnon:
95   córki mu nie chcia3 uwolnia i okup za nią odrzuci3.
   Za to Z - daleka - godzący nas dreczy i bedzie udrecza3,
   i od haniebnej zag3ady Danajów wpierw nie wyzwoli,
   a? bystrooką dziewczyne jej ojcu drogiemu oddamy
   darmo, nie biorąc okupu, i hekatombe poślemy
100   świetą do Chryzy. Tym mo?e zjednując go - przeb3agamy".
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń I
Zaraza.Gniew
Wersy 51-100
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach